x
x

Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj u 2010. godini

  08.11.2011.

HALMED (Hrvatska Agencija za lijekove i medicinske proizvode) je na svojim Internet stranicama objavio Izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2010. godini.

Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj u 2010. godini

Izvješće je izrađeno sukladno Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07. i 45/09.) i Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.), a dostupno je pod linkom Izvješća-potrošnja lijekova.

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova, lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijskog-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu. Osnova za izradu Izvješća je popis gotovih lijekova s odobrenjem za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem interventnog uvoza ili su izdani na pojedinačni recept na ime određenog pacijenta u 2010. godini.

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama i bolničkim ljekarnama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotov lijek.

U izvješću su obrađeni svi podaci iz ljekarni koji su dostavljeni u HALMED do kraja srpnja 2011. godine i oni iznose 82,45% od svih ljekarni koje se bave prometom gotovih lijekova na malo na području Republike Hrvatske, a što su obavezne po Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.). Obzirom da navedeni podaci predstavljaju 82,45 % izvješća od svih mogućih, podaci su metodom ekstrapolacije uvećani za 17,55% te je na taj način dobivena pretpostavljena, sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2010. godinu, izražena u količini DDD/1000/dan i u kunama. HALMED je u veljači 2011. godine počeo prikupljati podatke o potrošnji lijekova u 2010. godini nakon što je siječnju 2011. ažuriran šifrarnik lijekova za 2010.godinu.

Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj (RH) za sve lijekove po internacionalnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH, u 2010. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek.

Prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, bez recepta u ljekarni, u bolnicama, te po županijama, iskazane su brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek. Ekstrapolirani rezultati dobiveni od 82,45% uzoraka od svih mogućih prikazuju vjerodostojan rezultat.

Pri izračunu broja DDD-a, korišten je "ATC index with DDDs 2010, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, u 2010. godini, prema službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji, u 2010. godini, prema službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

U Republici Hrvatskoj, u 2010. godini, dobiveni podaci ukupne potrošnje lijekova ukazuju da je potrošnja bila 941,54 DDD/1000/dan, odnosno, sveukupno 4.836.571.804,00 kune.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoAndol PROBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: