x
x

Ekspanzija privatnog zdravstva

  16.04.2011.

Broj liječnika privatnika u Hrvatskoj se utrostručio. Prema podacima HZZO-a, za usluge izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, u što spadaju privatne ugovorne ustanove, za 2011. godinu ugovoren je iznos od 728,7 milijuna kuna.

Ekspanzija privatnog zdravstva

Prema istraživanju GFK, u 2008. godini u privatnom sektoru zdravstva ostvareno je oko 610 milijuna kuna prihoda, dok su u javnom sektoru prihodi iznosili 17,2 milijarde kuna. Broj korisnika privatnih zdravstvenih usluga u toj je godini gotovo dosegnuo milijun, a broj liječnika u privatnom sektoru u zadnjih se desetak godina utrostručio.

Razvoj medicine uvjetovan je i konkurencijom

Ugovori koje je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sklopio s privatnim zdravstvenim ustanovama vrijedni su 728,7 milijuna kuna. Ugovori su potpisani na trogodišnje razdoblje i to sa 78 privatnih zdravstvenih ustanova, 79 privatnih specijalističkih ordinacija, te 112 specijalističkih ordinacija koje rade u zakupu prostora doma zdravlja.

U privatne ordinacije na uputnicu HZZO-a S pojedinim ugovornim subjektima nije ugovoreno pružanje zdravstvene zaštite na razini djelatnosti, već provođenje određenih postupaka s ciljem smanjenja listi čekanja, a ukupno se radi o 15 subjekata koji imaju ugovorene samo određene postupke. Ulaganje državnog novca u privatni sektor posljednjih je tjedana pod lupom javnosti, posebice zbog afere Medikol koja je imala monopol za obavljanje PET/CT dijagnostike. Miješanje javnog i privatnog zdravstva već je godinama tema o kojoj govori predsjednica samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Spomenka Avberšek upozoravajući na ekspanziju privatnog zdravstva na uštrb javnog.

"Novci građana namijenjeni su isključivo za javno zdravstvo i nadam se da će se to konačno početi u potpunosti i provoditi i da će državne bolnice postati konkurencija privatnicima. Nemam ništa protiv privatnog zdravstva, ali ne s državnim novcem. Neka oni osiguraju opremu i stručnjake i neka se kvalitetom svoje usluge bore na tržištu, a ne da računaju na novac od monopolističke tvrtke HZZO-a", kaže Avberšek. Smatra kako bi se, bez osiguranog novca od HZZO-a, 50 posto ordinacija ugasilo.

Vlasnik privatne oftalmološke klinike Svjetlost Nikica Gabrić podržava javno-privatno partnerstvo jer smatra kako se medicina neće reformirati ukoliko neće postojati konkurencija."Svaka socijalna država mora osigurati svojim građanima javno zdravstvo odnosno zdravlje za sve. Uz to, državi bi trebalo biti svejedno tko daje uslugu, dok god je ona kvalitetna i po tržišnoj cijeni. No, prije ulaska u javno-privatno partnerstvo trebala bi se utvrditi pravila, a ne da se državnim novcem privatnicima kupuje oprema ili ljudi. Također se ne može podržavati monopol kao i plaćanje usluga mimo tržišnih cijena", smatra Gabrić. Na primjeru Medikola, dodaje, vidjelo se da je poliklinika svoje usluge naplaćivala po tržišnim cijenama, a istovremeno prostor plaćala po minimalnoj cijeni. Na pitanje zašto njegova klinika nema ugovor sa HZZO-om, Gabrić kaže kako bi zbog cijene morao spustiti razinu kvalitete usluge te se zbog toga odlučio raditi isključivo na tržištu. To mi omogućuje da sam postavljam standarde i ulažem u opremu i ljude, kaže, ali i da poklonim usluge onima koji nemaju novca.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTGastalAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: