x
x

Život nakon perkutane koronarne intervencije (PCI)

  08.10.2018.

Brošuru namijenjenu terapijskoj edukaciji bolesnika s koronarnom bolesti srca nakon učinjene perkutane koronarne intervencije možete pronaći na stranicama Hrvatskog kardiološkog društva.

Život nakon perkutane koronarne intervencije (PCI)

Premda PCI može umanjiti simptome koronarne bolesti srca (KBS), to nije lijek za KBS, niti je lijek za čimbenike rizika koji su doveli do same intervencije. Uvođenje zdravih promjena životnog stila može pomoći u liječenju KBS-a i održavanju rezultata PCI-a.

Hrvatsko kardiološko društvo: Život nakon perkutane koronarne intervencije (PCI) (pdf)

Izvor: www.kardio.hr

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluAndol PROZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: