x
x

Bubrežna insuficijencija kod žena povezana s lošijom prognozom nakon PCI

  Ivana Jurin, dr. med. specijalist internist

  07.02.2011.

Rezultati studije sugeriraju kako su žene sa infarktom miokarda sa ST elevacijom (STEMI) sklonije razvoju bubrežne insuficijencije (stupanj glomerularne filtracije, GFR manji od 60 ml/min/1.73 kvadratnih metara), od muškaraca.

Bubrežna insuficijencija kod žena povezana s lošijom prognozom nakon PCI

Bubrežna insuficijencija utječe na doziranje mnogo lijekova te povećava rizik za razvoj kontrastne nefropatije kao i rizik od krvarenja nakon perkutane koronarne intervencije (PCI).

Studija, objavljena u časopisu Heart, uključila je 176 muškaraca i 98 žena sa STEMI.

Lawesson i kolege ustanovili su kako je 67% žena i 26% muškaraca imalo bubrežnu insuficijenciju.

Kod žena je svako poboljšanje za 10 ml/min/1.73 m2  u GFR bilo povezano sa signifikantnom redukcijom jednogodišnjeg mortaliteta i MACE (major adverse cardiac events, veliki kardiovaskularni incidenti). Kod muškaraca,s druge strane, promjene GFR nisu utjecale na jednogodišnji mortalitet i MACE.

Autori zaključuju kako se ženski spol pokazao kao nezavisan prediktor bubrežne insuficijencije kod bolesnika sa STEMI. 

OGLASI
BisolexMaxfluGastal
OGLAS
Andol PRO
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: