x

SPECIJALIZACIJE

x

Patogeneza i imunomodulacija rekurentnih uroinfekcija u žena

  prof. dr. sc. Alemka Markotić

  03.07.2013.

Infekcije mokraćnog sustava u žena su čest medicinski problem i gotovo 60% žena razvit će infekcije mokraćnog sustava barem jednom u životu, od čega će četvrtina imati rekurentne infekcije.

Patogeneza i imunomodulacija rekurentnih uroinfekcija u žena
Antibiotici osim antimikrobnog, mogu također imati i imunomodulatorno djelovanje u infekcijama i posljedičnom razvoju upalnih imunoreakcija, pa tako i u infekcijama mokraćnog sustava.

Uropatogena Escherichia coli (UPEC) je uzročnik oko 85% infekcija mokraćnog sustava. Upalne reakcije tijekom akutne infekcije mokraćnog sustava mogu utjecati i na kasniji razvoj kroničnih rekurentnih uroinfekcija.

Tijekom infekcije, neutrofili infiltriraju mjehur, ali mehanizmi njihovog regrutiranja nisu još dovoljno poznati.

UPEC infekcija inducira ekspresiju nekoliko proupalnih citokina, uključujući granulocitni faktor poticanja kolonija (G-CSF). G-CSF potiče migraciju neutrofila iz koštane srži, a za neutrofile se podrazumjeva da su neophodni za savladavanje bakterijske infekcije. Nakon neutralizacije G-CSF-a tijekom UPEC infekcije, registrira se manje cirkulirajućih neutrofila, a smanjena je i infiltracija neutrofila u mjehuru.

Nedavna istraživanja međutim ukazuju i na u isto vrijeme paradoksno smanjenje količine bakterija u mjehuru uz povećanu produkciju citokina i kemokina koji aktiviraju makrofage što bi moglo imati važnu ulogu u imunoreakcijama domaćina na UPEC infekcije.

Streptokoki grupe B (GBS) mogu također modulirati imunoreakcije na UPEC. Istovremena prisutnost GBS može povisiti tirar UPEC-a u mjehuru tijekom akutne infekcije i dovesti do smanjenja upalnog odgovora smanjujući baktericidnu aktivnost neutrofila uz smanjenu produkciju proupalnih citokina koje luče neutrofili.

Neka nova istraživanja pokazuju da GBS mogu djelovati istovremeno u suzbijanju i aktiviranju imunoreakcija u mokraćnom traktu domaćina.

Antibiotici osim antimikrobnog, mogu također imati i imunomodulatorno djelovanje u infekcijama i posljedičnom razvoju upalnih imunoreakcija, pa tako i u infekcijama mokraćnog sustava. Na primjer, makrolidi mogu značajno utjecati na regrutaciju i infiltraciju neutrofila te oslobađanje upalnih medijatora iz neutrofila, a potencijalno i na njihovu redukciju procesom apoptoze. Važnu imunomodulatornu ulogu upalnih reakcija koje mogu biti osnova za razvoj rekurentinih uroinfekcija imaju i kinoloni.

Rad prezentiran na 5. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija, travanj, 2013.

OGLASI
BisolexGastalAndol PRO
OGLAS
Maxirino
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: