x
x

Asimptomatska bakteriurija kod mladih žena: liječiti ili ne?

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  31.08.2012.

Malo se zna o ulozi liječenja asimptomatske bakteriurije (AB) kod mladih žena koje imaju rekurentne infekcije mokraćnog sustava. Ispitivači su u nedavno objavljenoj kliničkoj studiji željeli ocijeniti utjecaj liječenja AB na učestalost rekurencije kod mladih žena kod kojih su zabilježene rekurentne infekcije mokraćnog sustava

Asimptomatska bakteriurija kod mladih žena: liječiti ili ne?

U prospektivnu studiju su konsekutivno bile uključene 673 asimptomatične mlade žene kod kojih je u periodu od siječnja 2005. do prosinca 2009. godine ustanovljena bakteriurija.

Ispitanice su podijeljene u 2 grupe: A-neliječene i B-liječene. Mikrobiološki i klinički pregled i ocjena učinjeni su nakon 3, 6 i 12 mjeseci. Praćena je i kvaliteta života ispitanica.

Glavni ishod ispitivanja bio je udio ispitanika bez rekurencije tijekom cijele studije. U grupi A bilo je 312 ispitanica a u grupi B 361.

Na početku studije 2 najčešće izolirana uzročnika bila su Escherichia coli (grupa A 38,4%; grupa B 39,3%) i Enterococcus faecalis (grupa A 32,7%; grupa B 33,2%).

Na prvom kontrolnom pregledu nije bilo razlika u rekurenciji između dviju grupa (RR 1,05; 95%CI, 1,01-1,10), dok je nakon 6 mjeseci u grupi A bilo 23 (7,6%) a u grupi B 98 (29,7%) ispitanica s rekurentnim infekcijama što je pokazalo statistički značajnu razliku (RR 1,31; 95%CI, 1,21-1,42;p<0.0001).

Na zadnjem kontrolnom pregledu kod 41 ispitanice (13,1%) u grupi A i 169 (46,8%) u grupi B pojavila se rekurentna infekcija (RR 3,17;95%CI, 2,55-3,90;p<0.0001). Kod jedne ispitanice u grupi A i dvije ispitanice u grupi B dijagnosticiran je pijelonefritis.

Autori studije su zaključili da asimptomatska bakteriurija ustanovljena kod mladih žena koje imaju uroinfekciju ne treba biti liječena postavljajući hipotezu da AB ima zaštitnu ulogu u prevenciji simptomatske rekurencije.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexMaxfluGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: