x
x

Psihofarmakoterapija usmjerena prema osobi u BAP-u

  Prof. dr. sc. Marina Šagud, dr. med., specijalist psihijatar

  27.02.2012.

Cilj individualnog pristupa u medicini jest prilagodba terapije određenom bolesniku, a radi što boljeg ishoda liječenja. Bipolarni afektivni poremećaj (BAP), obzirom na na brze promjene simptoma, a često i refrakternost tegoba, smatra se najsloženijim poremećajem u psihijatriji.

Psihofarmakoterapija usmjerena prema osobi u BAP-u

Bolesnici su izrazito vulnerabilni, te je individualna prilagodba terapije neophodna.
Posebnu pozornost potrebno je obratiti na učestali komorbiditet, te utjecati na ponašanje koje povisuje rizik, poput pušenja, nedovoljne fizičke aktivnosti, zlouporabe supstancija ovisnosti, neadekvatne prehrane.

Izbor terapije ovisi o kliničkoj slici (da li dominiraju faze povišenog ili sniženog raspoloženja, težini simptoma, brzini izmjene faza), suradljivosti bolesnika, suicidalnosti, prisustvu nesanice, uvidu u bolest, osobinama bolesnika (dobi, spolu, psihijatrijskom i somatskom komorbiditetu, te u novije vrijeme i polimorfizmima enzima koji sudjeluju u metabolizmu lijekova), kao i socijalnim čimbenicima (podrška okoline, dostupnost zdravstvene skrbi, suradnja s obitelji).

Individualni pristup u liječenju BAP-a je izazov za kliničara, obzirom na složenost kliničke slike, i brojne čimbenike koje utječu na ishod liječenja. U budućnosti očekujemo nove mogućnosti prilagodbe terapije pojedincu uz maksimalnu korist i minimalni rizik.

Rad prezentiran na 2. hrvatskiom kongresu o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji održanom od 9. do 11. veljače, 2012. godine u Zagrebu.

http://www.psihijatrija-prevencijairehabilitacija.com/program.html

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoZipantola PROTECTAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: