x
x

Mišićna snaga i gustoća kostiju u bolesnika s različitim reumatskim stanjima

  03.05.2011.

Smanjenje mišićne snage moglo bi biti povezano s gubitkom kosti u bolesnika s reumatskim stanjima, pogotovo u onih s inflamatornom bolesti zglobova, objavljeno je u CMJ-u.

Mišićna snaga i gustoća kostiju u bolesnika s različitim reumatskim stanjima

Cilj Ispitati odnos između mišićne snage i gustoće kostiju u bolesnika s različitim reumatskim bolestima i provjeriti je li inflamatorni artritis štetniji za mišićnu snagu i gubitak kosti nego degenerativne bolesti zglobova.

Postupci Istraživanje je uključilo 361 muškarca i ženu u dobi od 60.5±11.4 godina (aritmetička sredina± standardna devijacija) i s različitim reumatskim stanjima: regionalni sindromi, osteoartritis ruku, ramena, koljena i kukova, i inflamatorni artritis. Maksimalna voljna snaga leđa mjerena je izometrijskom dinamometrijom. Mineralna gustoća kostiju lumbalne kralježnice, femoralnoga vrata, i distalnoga radiusa mjerena je apsorpciometrijom uz pomoć x-zraka dviju različitih energija. Također smo određivali antropometrijska obilježja i životni stil.

Rezultati Snaga leđa bila je najmanja u bolesnika s osteoartritisom ruku i ramena (20,0±17,9 kg), a zatim u onih s inflamatornim artritisom (24,8±19,2 kg). Bolesnici s inflamatornim artritisom imali su najnižu mineralnu gustoću kostiju srednjega radiusa (0,650±0,115 g/cm2) i femoralnoga vrata (0,873±0,137 g/cm2), dok su bolesnici s osteoartritisom ruku i ramena imali najnižu mineralnu gustoću kostiju srednjega radiusa (0,660±0,101). U oba spola, mišićna snaga bila je značajno niža u bolesnika koji su imali manju mineralnu gustoću kostiju (T izračun < -1,0). Višestruka regresijska analiza otkrila je da su mineralna gustoća kostiju kralježnice (P=0,024) i indeks tjelesne mase (P=0,004) u muškaraca i mineralna gustoću kosti femoralnog vrata u žena (P=0,004) značajni prediktori snage leđa.

Zaključak Smanjenje mišićne snage moglo bi biti povezano s gubitkom kosti u bolesnika s reumatskim stanjima, pogotovo u onih s inflamatornom bolesti zglobova.

Selma Cvijetić, Simeon Grazio, Milica Gomzi, Ladislav Krapac, Tomislav Nemčić, Melita Uremović, Jasminka Bobić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexMaxirinoMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: