x
x

Svjetski dan borbe protiv artitisa, 12. listopad

  13.10.2012.

Svjetski dan borbe protiv artritisa obilježavamo 12. listopada s ciljem da se upozori na rasprostranjenost reumatskih bolesti koje oštećuju zglobove, narušavaju kvalitetu života, a često dovode do invalidnosti.

Svjetski dan borbe protiv artitisa, 12. listopad


U Hrvatskoj od reumatoidnog artritisa boluje oko 50.000 osoba dok su prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo oštećenja lokomotornog sustava najčešći uzok invaliditeta. Oko 150.000 osoba ima oštećenja lokomotornog sustava kao uzrok invaliditeta ili komorbiditetnu dijagnozu koja pridonosi funkcionalnom oštećenju. Procjenjuje
se da u Europi od reumatskih bolesti boluje više od 300 milijuna ljudi, dok prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u Europi ima više od tri milijuna oboljelih od reumatoidnog artritisa.

Artritis je termin koji se koristi za grupu od oko stotinjak reumatskih stanja. Ta stanja mogu zahvaćati zglobove, mišiće, ligamenta kao i unutrašnje organe. Dijagnoza se postavlja na osnovu pregleda i testova koji najčešće uključuju pretrage krvi i radiološke pretrage. Crvenilo, oticanje, povećana temperatura i bol u zglobu su uobičajeni upalni
znakovi povezani s artritisom. Artritis je stanje popraćeno upalom zglobova dok je artroza degenerativna bolest kod koje je hrskavica oštećena zbog trenja i trošenja.

Pored medikamentozne i ostalih terapija važno je istaći da osobe koje boluju od osteoartritisa trebaju biti tjelesno aktivne kako bi ublažile bolove i poboljšale sposobnost kretanja, jer postoje dokazi da je dobrobit daleko veće nego rizici, a neaktivnost je štetna za zdravlje.

www.zdravlje.hr

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoIbuxin RapidBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: