x
x

Kombinacija remdesivira i baricitiniba u liječenju COVID-19 u bolnici

  14.12.2020.

Dodavanje protuupalnog lijeka baricitiniba remdesiviru može malo ubrzava vrijeme oporavka od COVID-19, prema studiji objaveljnoj u časopisu New England Journal of Medicine.

Kombinacija remdesivira i baricitiniba u liječenju COVID-19 u bolnici

1000 pacijenata hospitaliziranih s umjerenom do teškom COVID-19 infekcijom randomizirano je istraživanu skupinu i primalo baricitinib i remdesivir ili kontrolnu koja je primala placeba i remdesivir.

Pacijenti koji su primali kombiniranu terapiju oporavili su se nešto brže od onih koji su primali sam remdesivir (medijan, 7 nasuprot 8 dana). Kombinirano liječenje također je povezano s poboljšanjem kliničkog statusa. Ozbiljni neželjeni događaji javljali su se rjeđe u ispitivanoj skupini. Autori su zaključili da karakteristike baricitiniba, uključujući činjenicu da radi o lijeku koji se primjenjuje peroralno i koji ima malo interakcija s drugim lijekovima i ima dobar sigurnosni profil, mogao bi se primjenjivati i u siromašnijim zemljama.

Baricitinib je selektivan i reverzibilan inhibitor Janus kinaze (JAK)1 i JAK2. U izoliranim enzimskim testovima, baricitinib je inhibirao aktivnost kinaza JAK1, JAK2, tirozin kinaze 2 i kinaze JAK3, uz vrijednosti IC50 od 5,9; 5,7; 53 odnosno > 400 nM.

Janus kinaze su enzimi koji prenose unutarstanične signale s receptora na površini stanica za niz citokina i faktora rasta uključenih u hematopoezu, upalni proces i imunosnu funkciju. U sklopu unutarstanične signalizacije, Janus kinaze fosforiliraju i aktiviraju prijenosnike signala i aktivatore transkripcije (engl. signal transducers and activators of transcription, STAT), koji aktiviraju gensku ekspresiju unutar stanice. Baricitinib modulira te putove signalizacije tako što djelomično inhibira enzimsku aktivnost kinaza JAK1 i JAK2 te na taj način smanjuje fosforilaciju i aktivaciju STAT-ova.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTIbuxin RapidMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: