x
x

Korištenje testosterona i rizik za vensku tromboemboliju kod muškaraca

  Marija Škrlec, cand. mag. pharm

  16.11.2019.

Terapija testosteronom povezana je s povećanim rizikom za vensku tromboemboliju (VTE), sugerira studija.

Korištenje testosterona i rizik za vensku tromboemboliju kod muškaraca

Koristeći baze podataka istraživači su identificirali otprilike 40.000 muškaraca bez karcinoma koji su imali VTE. Gotovo 8% njih imalo je dijagnozu hipogonadizma. Svaki je pacijent sam sebi služio kao kontrola. Neposredno 6 mjeseci prije VTE-a bilo je razdoblje slučaja (case period), a 6 mjeseci prije toga razdoblje kontrole (control period).

Terapija testosteronom bila je češća u 6 mjeseci prije VTE-a, u usporedbi s kontrolnim razdobljem, kako za muškarce bez hipogonadizma (0,8% za razdoblje slučaja u odnosu na 0,5% za kontrolno razdoblje), tako i za one s hipogonadizmom (34% u odnosu na 22%). Prepisivanje testosterona tijekom razdoblja slučaja povezano je s približno dvostrukim rizikom za VTE. Rizik je bio najveći u prva 3 mjeseca od početka uzimanja testosterona.

Ovi nalazi sugeriraju da je potreban oprez pri propisivanju terapije testosteronom.

Izvor: JAMA Intern Med. Published online November 11, 2019. doi:https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.5135

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluIbuxin RapidAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: