x
x

Polypill s 4 lijeka smanjuje kardiovaskularni rizik

  Marija Škrlec, cand. mag. pharm

  01.09.2019.

Istraživanje je pokazalo da polypill, koji sadrži fiksne doze četiri lijeka, smanjuje rizik od kardiovaskularnih događaja.

Polypill s 4 lijeka smanjuje kardiovaskularni rizik

Gotovo 7000 odraslih ispitanika u Iranu bilo je nasumično podijeljeno u dvije skupine: jedna je dobivala polypill (koja sadrži hidroklorotiazid, acetilsalicilatnu kiselinu, atorvastatin i enalapril) i savjetovanje o načinu života, dok je druga dobivala samo savjetovanje.

Ispitanici iz prve skupine koji su razvili kašalj prebačeni su na drugu kombinaciju lijekova - valsartan umjesto enalaprila. Ispitanici su praćeni do 5 godina.

Primarni ishod - učestalost glavnih kardiovaskularnih događaja - javljao se znatno rjeđe u grupi s polypillom (5,9% prema 8,8%). Smanjenje rizika bilo je značajno i u onih s i u onih bez već postojećih kardiovaskularnih bolesti. Kod onih s velikom adherencijom uočeno je još veće smanjenje kardiovaskularnih događaja.

Budući da se u današnje vrijeme pacijentima pristupa individaulno, ovakva terapija možda nije idealna. Unatoč tome, istraživanje je pokazalo da i fiksne kombinacije lijekova mogu imati povoljne učinke.

Izvor: The Lancet

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidMaxirinoAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: