x
x

Istraživanje podupire tzv. higijensku hipotezu

  29.07.2018.

Nalazi nizozemskih znanstvenika sa sveučilišta u Utrechtu ukazuju na manju učestalost alergija kod odraslih osoba koje žive u blizini farmi.

Istraživanje podupire tzv. higijensku hipotezu

Rezultati objavljeni u znanstvenom časopisu Occupational and Environmental Medicine podupiru hipotezu po kojoj izloženost antigenima smanjuje izglede za pojavu alergija.

Ranije studije su potvrdile ovu pojavu kod djece, a novi podaci sugeriraju kako je prisutna i kod odraslih osoba koje nisu u direktnom kontaktu sa životinjama na farmama.

U istraživanju su korišteni podaci prikupljeni od oko 2500 ispitanika u dobi od 20 do 72 godine.

Sudionici istraživanja koji žive na udaljenosti do oko 500 metara od farmi su imali do 37% manji rizika za alergije na travu, grinje, mačke i pse.

Najmanji rizik za alergije je uočen kod osoba nastanjenih u blizini farmi na kojima se uzgaja stoka, posebno kod onih koje u blizini farmi žive duže vrijeme.

Izvor: HealthDay

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoMaxfluBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: