x
x

Učinak različitih doza metilfenidata na smetnje spavanja djece s ADHD-om

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  28.04.2016.

Iako primjena psihostimulansa povećava probleme sa spavanjem djece s poremećajem hiperaktivnosti i deficita pažnje, mnoga djeca s već postojećim problemima sa spavanjem nisu više imala smetnje spavanja pri primjeni najveće doze metilfenidata.

Učinak različitih doza metilfenidata na smetnje spavanja djece s ADHD-om

Psihostimulansi mogu utjecati na spavanje kod djece s poremećajem hiperaktivnosti i deficita pažnje (eng. attention deficit/hiperactivity disorder, ADHD). Prethodne su studije pokazale stope zastupljenosti takvih smetnji koje su se kretale od 25% do 75%, no u tim studijama nije utvrđeno koja su djeca imala smetnje spavanja i prije uporabe psihostimulansa.

Cilj istraživanja koje je nedavno objavljeno u časopisu Journal od Developmental & Behavioral Pediatrics bio je istražiti učinke metilfenidata na spavanje djece s ADHD-om i pronaći prediktore smetnji spavanja kao nuspojava terapije psihostimulansima.

Nasumično, kontrolirano, dvostruko-slijepo istraživanje je obuhvatilo 163 ispitanika koji nisu prethodno primali psihostimulanse, a bili su u dobi od 7 do 11 godina i koji su jednom dnevno dobivali metilfenidat u dugodjelujućem obliku (18, 27 ili 36 mg za djecu koja su imala manje od 25kg; 18, 36 ili 53 mg za djecu koja su imala više od 25kg). Roditelji su popunjavali tjedne izvještaje o nuspojavama koje su uključivale smetnje spavanja.

10% ispitanika imalo je smetnje spavanja prije početka istraživanja. Smetnje spavanja povećavale su se s povećanjem doze: 8% s placebom, 18% s malom dozom metilfenidata, 15% sa srednjom dozom i 25% s velikom dozom. Samo 37% djece koja su prethodno imala smetnje spavanja nastavilo ih je imati uz najveću dozu metilfenidata. Od djece koja nisu prethodno imala smetnje spavanja, 23% ih je razvilo smetnje spavanja uz najveću dozu metilfenidata. Manja tjelesna tježina i indeks tjelesne mase bili su povezani s više smetnji spavanja pri liječenju metilfenidatom.

Najvažnije otkriće ove studije je da većina djece s otprije postojećim smetnjama spavanja nisu imala te probleme nakon primjene najveće doze metilfenidata. Iako se čini paradoksalno, liječenje metilfenidatom moglo bi umanjiti noćni nemir i hiperaktivnost kod neke djece s ADHD-om, dozvoljavajući im bolji san te zbog toga ne treba ograničavati prikladnu titraciju doze psihostimulansa samo na osnovu prethodnih smetnji spavanja.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluMaxirinoZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: