x
x

Učestalost ADHD u Sloveniji

  08.09.2015.

Prevalencija i incidencija poremećaja pažnje/hiperaktivnog poremećaja (ADHD) u slovenske djece i adolescenata: istraživanje baze podataka iz nacionalne perspektive

Učestalost ADHD u Sloveniji
ADHD je čest poremećaj među slovenskom djecom i adolescentima, no on se i dalje nedovoljno često dijagnosticira u usporedbi sa zapadnim zemljama.

Cilj Utvrditi prevalenciju i incidenciju poremećaja pažnje/hiperaktivnog poremećaja (eng, ADHD) kod djece i adolescenata u Sloveniji koristeći nekoliko epidemioloških modela.

Postupci Analizirali smo podatke Nacionalnog instituta za javno zdravstvo Republike Slovenije za razdoblje 1997.-2012. Ova baza podataka uključuje godišnji broj novodijagnosticiranih pacijenata s ADHD-om u Sloveniji. Evaluacija ADHD dijagnoza napravljena je u skladu s vanbolničkim šiframa podataka 10. revizije Međunarodne klasifikacije boleti (ICD-10).Kako bi ekstrapolirali podatke za razdoblje prije 1997. koristili smo dva modela. Model 1 pretpostavljao je da je u razdoblju od 1997. do 2003 postojao linearni rast godišnje stope incidencije, dok su modeli 2 i 3 pretpostavljali eksponencijalni rast.

Rezultati Stopa incidencije dijagnoze ADHD-a 1997. bila je 0.032%, dok je 2012. porasla na 0.082%. Srednja vrijednost stope prevalencije bila je 750 (95% raspon pouzdanosti: 660-840) po 100,000 djece i adolescenata. Procijenili smo da će stopa prevalencije 2020. biti 1% (95% raspon pouzdanosti: 0,875-1,125), što je 6,3 puta više nego 1997.

Zaključak ADHD je čest poremećaj među slovenskom djecom i adolescentima, no on se i dalje nedovoljno često dijagnosticira u usporedbi sa zapadnim zemljama. Naši rezultati ukazuju na potrebu za poboljšanim i pravovremenim intervencijama u Sloveniji, ne samo u psihijatriji djece i adolescenata, nego i u primarnoj zdravstvenoj skrbi i psihijatriji odraslih. 

Matej Štuhec, Vesna Švab, Igor Locatelli

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidZipantola PROTECTBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: