x
x

NSAID i neplodnost kod žena?

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  03.01.2016.

Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID) su među najčešće propisivanim lijekovima u svijetu i često ih uzimaju žene u reproduktivnom razdoblju. Gastrointestinalne, kardiovaskularne i bubrežne nuspojave tih lijekova dobro su poznate, no manje se pozornosti pridalo potencijalno negativnom utjecaju NSAID na ovulaciju.

NSAID i neplodnost kod žena?

Neki su kliničari primjetili da uzimanje NSAID u razdoblju od 34. do 36. tjedna trudnoće može dovesti do odgađanja poroda, preranog zatvaranja fetalnog ductus arterioususa i povećanog rizika od postporođajnog krvarenja.

Mehanizam djelovanja NSAIDa je inhibicija sinteze ciklooksigenaza, COX-1 i COX-2. COX enzimski sustav katalizira nastajanje biološki važnih prostaglandina, a COX-2 izoenzim aktivan je u jajnicima tijekom razvoja folikula. Zbog toga postoji mogućnost da inhibicijom COX-2, NSAID i drugi COX-2 inhibitori (npr.celekoksib) uzrokuju sindrom nerupturiranog folikula kod nekih pacijentica. Sindrom nerupturiranog folikula karakteriziran je postojanjem kliničkih znakova ovulacije (povećnom tjelesnom temperaturom i razinom progesterona), no ruptura folikula i oslobađanje jajne stanice izostaju.

Smatra se da se ekspresija COX-2 ne događa samo u ovulaciji, nego i u oplodnji, implantaciji i održavanju trudnoće te bi stoga uzimanje NSAID-a moglo imati utjecaj i na te faze.

Prospektivna, randomizirana, kontrolirana istraživanja na malim uzorcima pokazala su da NSAIDi i COX-2 inhibitori dovode do reverzibilnog odgađanja rupture folikula. Nasuprot tome, u druga 2 randomizirana istraživanja i jednoj prospektivnoj kohortnoj studiji zaključeno je da nije vjerojatno da će odgođena ruptura folikula uzrokovati neplodnost.

U istraživanju koje su proveli Salman i sur. na malom broju ispitanica (39), prezentiranom na EULAR-ovom godišnjem kongresu, pokazalo se da je u skupini pacijentica koje su primale NSAIDe,  samo 6,3% imalo normalnu ovulaciju u skupini koja je uzimala diklofenak,  25% u skupini koja je uzimala naproksen i 27,3% u skupini koja je uzimala etorikoksib u usporedbi sa 100% pacijentica s normalnom ovulacijom u kontrolnoj grupi. Sve tri skupine koje su uzimale COX-2 inhibitore imale su smanjene razine progesterona. Prekidom terapije došlo je do normalne ovulacije u svim skupinama.

Zaključno, ne postoji prospektivno kontrolirano ispitivanje provedeno na velikom broju ispitanica koje bi sigurno dokazalo uzročno-posljedičnu vezu između uzimanja NSAID i COX-2 inhibitora i neplodnosti. Unatoč tome, trudnicama je bolje preporučiti izostavljanje ovih lijekova iz terapije te zamjena istih paracetamolom koji se smatra sigurnim lijekom za uzimanje u trudnoći.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROBisolexZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: