x
x

Kako studenti potiču liječnike obiteljske medicine na traženje dokaza?

  24.07.2015.

Utjecaj studenata medicine 'akademic detailingom' na znanje i stavove mentora o medicini utemeljenoj na dokazima

Kako studenti potiču liječnike obiteljske medicine na traženje dokaza?

Pozadina: Redovita uporaba medicine utemeljene na dokazima (EBM) među liječnicima obiteljske medicine (LOM) je nedostatna.

Cilj: Analizirati  mogu li se znanje i stavovi o EBM među mentorima u obiteljskoj  medicini poboljšati  uključivanjem studenata šeste godine metodom academic detailinga.

Metode: U intervencijskom nerandomiziranom prije/ poslije istraživanju sudjelovalo je 98 LOM-a (49 u intervencijskoj skupini mentora i 49 u kontrolnoj skupini) i 174 studenta medicine za vrijeme kliničke rotacije iz obiteljske medicine. Telefonska anketa o znanju i stavovima prema EBM-u provedena je među liječnicima prije i šest mjeseci nakon rotacije. Tijekom rotacije, svaki mentor je odabrao dva slučaja iz stvarnog života, a zadatak studenata bio je pronaći odgovor na kliničko pitanje utemeljeno na dokazima i napisati kratko izvješće. Mentor bi pregledao izvješće i prodiskutirao ga sa studentom.

Rezultati: Studentska EBM-intervencija rezultirala je značajnim poboljšanjem znanja i stavova o EBM-u u intervencijskoj skupini LOM-mentora u odnosu na kontrolnu skupinu (relativnog povećanja znanja 20 ±6,9% vs 6 ±12,1% 6; P =0,042). Među sudionicima s doktoratom znanosti ili specijalizacijom iz obiteljske medicine, opaženi učinci intervencije bile su slični kao i u ukupnom uzorku i statistički značajni, dok u skupini ispitanika i bez znanstvenog stupnja i specijalizacije nisu.

Zaključak: Znanje i stavovi LOM-mentora prema EBM-u mogu se poboljšati uključivanjem studenata medicine kao nosilaca academic detailinga. Daljnjim studijama trebalo bi istražiti učinkovitost ove metode kod LOM-a koji nisu mentori, nemaju specijalizaciju ni znanstveni stupanj.

Davorka Vrdoljak, Dragomir Petric, Ines Diminić Lisica, Ksenija Kranjčević, Sanja Došen Janković, Ita Delija, Livia Puljak

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexIbuxin RapidAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: