x
x

Zatajenje jetre – definicija i javno-zdravstveno značenje

  Izv. prof. dr. sc. Tajana Filipec Kanižaj, dr. med. specijalist internist gastroenterolog
  Doc. dr. sc. Ivana Mikolašević, dr. med. specijalist internist gastroenterolog
  dr. sc. Nikola Sobočan, dr. med., specijalist internist gastroenterolog
  dr. sc. Miloš Lalovac, dr. med., specijalist internist
  Maja Mijić, dr. med.

  13.06.2018.

Najčešći uzrok kroničnih bolesti jetara i razlog za transplantaciju (TJ) u EU zemljama, uključivo Republiku Hrvatsku (RH), je alkoholna bolest (25-45%), potom slijede hepatitis C (HCV, 30-35%), hepatitis B (HBV, 10-20%) infekcija i ne-alkoholna masna bolest jetre (NAFLD).

Zatajenje jetre – definicija i javno-zdravstveno značenje

Uvod

U Europskoj uniji (EU) >29 milijuna ljudi boluje od kroničnih bolesti jetara. Neprepoznate i neliječene, ove bolesti najčešće dovode do terminalne bolesti – ciroze, koja s progresijom portalne hipertenzije i razvojem komplikacija prelazi u dekompenzaciju i/ili razvoj primarnog tumora jetre – hepatocelularni karcinom (HCC).

U Europskoj uniji (EU) >29 milijuna ljudi boluje od kroničnih bolesti jetara. Neprepoznate i neliječene, ove bolesti najčešće dovode do terminalne bolesti – ciroze, koja s progresijom portalne hipertenzije i razvojem komplikacija prelazi u dekompenzaciju i/ili razvoj primarnog tumora jetre – hepatocelularni karcinom (HCC). Rezultati epidemioloških studija među pojedinim zemljama, i za različite bolesti, značajno se razlikuju ili često nisu provedene. Najčešći uzrok kroničnih bolesti jetara i razlog za transplantaciju (TJ) u EU zemljama, uključivo Republiku Hrvatsku (RH), je alkoholna bolest (25-45%), potom slijede hepatitis C (HCV, 30-35%), hepatitis B (HBV, 10-20%) infekcija i  ne-alkoholna masna bolest jetre (NAFLD).

Svake godine u svijetu se dijagnosticira > 0.5 milijuna novih bolesnika a HCC-om. U EU zemljama najčešći razlog nastanka HCC-a su HCV infekcija (60-70%), alkoholna bolest 20% i HBV infekcija (10-15%). Pretpostavlja se da 2-3% bolesnika s NAFLD godišnje razvija HCC, a zamjetan dio bolesnika nema razvijenu cirozu jetara (10-30%). U 80-90% slučajeva HCC je prisutan uz cirozu, što doprinosi nepovoljnom odnosu incidencije i mortaliteta (≈1:1). U EU zemljama incidencija je prosječno 10,6/100.000 u muškoj i 3,6/100.000 ženskoj populaciji. U RH prosječna incidencija u muškoj i ženskoj  populaciji iznosi 7,7 odnosno 2,4/100.000 stanovnika.

Mortalitet

Svake godine u svijetu se dijagnosticira > 0.5 milijuna novih bolesnika a HCC-om

U svijetu godišnje umire više od milijun bolesnika od posljedica ciroze jetara s trendom porasta.  Prema rezultatima studije Global Burden of Disease iz 2016. godine, globalni mortalitet na porastao je tijekom 10 godina za 12,4%. Pri tome najznačajnije za HCV (15,5%), alkoholnu bolest (13,7%) i HBV (12%). Ciroza jetara odgovorna je za 1,8% ili ≈ 170.000 smrtnih ishoda u zemljama EU.  Mortalitet od komplikacija alkoholne bolesti jetre  glavni je uzrok mortaliteta, a potom slijede komplikacije HCV i HBV infekcije. Prema zdravstvenom ljetopisu iz 2016. godine u odrasloj populaciji kronične bolesti jetre, fibroza i ciroza nalaze se među prvih 10 vodećih uzroka smrti u RH, poglavito za mušku populaciju. Ukupno je 2016. godine u RH registriran 921 smrtni ishod s navedenim dijagnozama (1,7% sveukupnog mortaliteta), pri čemu u muškoj populaciji (623 smrtnih ishoda, 2,7% sveukupnog mortaliteta).

Prema rezultatima studije Global Burden of Disease iz 2016. godine ukupni mortalitet od HCC-a na globalnoj razini porastao je tijekom 10 godina za 21%. HCC godišnje je odgovoran za ≈47.000 smrtnih ishoda u EU i >320 u RH. 

Transplantacije jetara (TJ)

Prema europskom registru (European liver transplant registry) u EU zemljama svake godine se provede ≈ 5500 transplantacija jetre. Broj transplantacija jetre ograničen je dostupnošću donora.

Prema europskom registru (European liver transplant registry) u EU zemljama svake godine  se provede ≈ 5500 TJ. Broj TJ ograničen je dostupnošću donora. U RH TJ provode se u odrasloj populaciji od početka 90-ih godina, a unazad 5 godina učini se ≈120-130 procedura/godinu. RH pripada zemljama s najvišim brojem donora (>30/milijun stanovnika). Glavna indikacija za TJ u RH su komplikacije alkoholne bolesti jetara (34-46%), potom slijede HCC (14-30%), i komplikacije ostalih kroničnih bolesti: HCV (10-11%), HBV (2-5%), NAFLD (2-5%), autoimune (6-10%) i metaboličke bolesti (1%). Akutno zatajenje jetre razlogom je < 8% indikacija za TJ.

Alkoholna bolest jetara

Najčešći uzrok kroničnih bolesti jetara i razlog za transplantaciju (TJ) u EU zemljama, uključivo Republiku Hrvatsku (RH), je alkoholna bolest (25-45%), potom slijede hepatitis C (HCV, 30-35%), hepatitis B (HBV, 10-20%) infekcija i ne-alkoholna masna bolest jetre (NAFLD)

Ekscesivna konzumacija alkohola u 90-100% slučajeva dovodi do masne jetre, a nastavak konzumacije povezan je s prosječno 10-20% rizikom napredovanja do ciroze jetara, odnosno u 10-35% nastankom alkoholnog steatohepatitisa, koji u do 70% slučajeva završava pojavom ciroze ili potencijalno smrtnim ishodom. Prema rezultatima studije Global Burden of Disease iz 2016. godine, ukupni svjetski mortalitet od alkoholne ciroze jetara porastao je tijekom 10 godina za 13,7%. EU je regija s najvišom prevalencijom konzumacije alkohola u svijetu (prosječna godišnja konzumacija čistog alkohola: 19,4 litara  za muškarce i 12,9 za žene). Alkoholna bolest šesti je uzrok morbiditeta i prerane smrti u zemljama visokog standarda. RH pripada zemljama s visokim udjelom mortaliteta povezanog s komplikacijama alkoholne bolesti jetre, poglavito u muškoj populaciji dobi 15-55 godina.  Konzumacija alkohola je visoka (prosječno 12,2 litara čistog alkohola po odraslom stanovniku). Prema izvještaju WHO iz 2014. godine, dobno-prilagođena smrtnost od komplikacija alkoholne ciroze jetara iznosi 37,7 i 8,1/100.000 stanovnika za odrasle muškarce i žene. Prosječno 12,6% muške i 2,9% ženske odrasle populacije ima utvrđenu bolest  povezanu s konzumacijom alkohola. Komplikacije alkoholne bolesti jetara najčešća su indikacija za TJ u RH. Prema WHO izvještaju 16,6.% mortaliteta od alkoholne bolesti odnosi se na bolest jetara, 21,6% rizik malignih bolesti, a 41% ozljede.

Hepatitis B

U svijetu je HBV infekcija glavni uzrok mortaliteta od ciroze jetara i HCC-a (> 0,5-1 milijuna smrti godišnje, a 350.000 je povezano s HCC-om). Gotovo 30% svjetske populacije bilo je u kontaktu s HBV, od toga je 260-360 milijuna nosioc HBsAg-a  (hepatitis B s antigena). Procjenjuje se da se bolest otkriva u <8% , a liječi <9% inficiranih pogodnih za liječenje.

U EU populaciji 13% inficiranih svjesno je svoje infekcije, uz nepoznat udio liječenih bolesnika. Prevalencija HBsAg nosilaštva iznosi 0,1-0,7%. U RH prevalencija je 0,1-5%  (≅25.000 osoba) uz prosječno <100 novih slučajeva infekcije godišnje. Prirodni tijek HBV infekcije u odrasloj dobi dovodi, u 5% slučajeva da kroničnog hepatitisa B, pri čemu15-40% bolesnika napreduje do ciroze, a 20% tijekom 5 godina razvija dekompenzaciju i/ili 2-25% HCC. Udio HBV bolesnika s TJ radi dekompenzirane ciroze jetara u EU je nizak: 16%, s tendencijom smanjenja tijekom idućih godina. U RH on čini <5%. Razlog navedenom je uspješan program cijepljenja protiv HBV infekcije u dojenačkoj i dječjoj dobi. Ipak, ranije neliječena HBV infekcija, zadnjih 20 godina u EU, razlogom je trajno prisutnog trenda gotovo udvostručenja udjela bolesnika koji zahtijevaju TJ radi HCC-a.  Podjednako u RH gotovo polovicu bolesnika s TJ radi HBV čine bolesnici s već prisutnim HCC-om.

Hepatitis C

Globalna prevalencija HCV infekcije iznosi 1% (≈150 milijuna ljudi). Godišnje u svijetu umire >400.000 osoba od ciroze jetara, a 134.000 od HCC-a. U EU zemljama prevalencija je 0,13-3,26% (1.5 milijuna ljudi). RH pripada zemljama s niskom prevalencijom infekcije (0,1-0,9%, ≅35.000-40.000 osoba), a godišnje se registrira <250 novih slučajeva. Od svih inficiranih 75-85% razvit će kronični hepatitis, 20-30% cirozu jetara, a 2-7%/godišnje jetrenu dekompenzaciju i/ili HCC. Komplikacije HCV infekcije drugu najčešću indikaciju za TJ U EU (30%), uključivo RH gdje iznosi 10-11%. HCC je prisutan u >35% bolesnika s TJ u RH. Prema rezultatima američkog registra za TJ, primjena direktno djelujućih lijekova povezana je s padom broja novoprijavljenih bolesnika s dekompenziranom cirozom za 31,9%, dok je trend prijava povezan s HCC još uvijek pozitivan ( +34,1%), kao posljedica ranije neliječenih infekcija.

Nealkoholna-masna bolest jetara (NAFLD)

NAFLD je jedan od  najznačajnijih i najbrže rastućih rizičnih čimbenika za razvoj kroničnih bolesti jetara u svijetu. Razvoj NAFLD povezan je prisutnošću komponentni metaboličkog sindroma. Prevalencije NAFLD-a je najviša u pretilih (36-44%) i bolesnika sa šećernom bolesti tip II (42,6-69,5%). Prevalencija pretilosti u svijetu je 33%, a NAFLD-a 13,5-31,8%. U EU zemljama >50% populacije je pretilo, a 2-44% boluje od NAFLD-a. U 30-90% pretilih osoba prisutna je steatoza jetre, 10-40% bolesnika razvija steatohepatitis (NASH), od kojih 40-50% fibrozu, a 15-20% cirozu jetara. Prosječno 30-40% bolesnika s cirozom  progredira u jetrenu dekompenzaciju i potrebu za TJ. NAFLD je u SAD najbrže rastuća indikacija za TJ i rizični čimbenik za HCC. U EU zemljama, uključivo RH, udio bolesnika s NAFLD i TJ iznosi 5-10%, uz također prisutan porasta broja novoregistriranih bolesnika s HCC-om.  

 • U Europskoj uniji (EU) >29 milijuna ljudi boluje od kroničnih bolesti jetara. Neprepoznate i neliječene, ove bolesti najčešće dovode do terminalne bolesti – ciroze, koja s progresijom portalne hipertenzije i razvojem komplikacija prelazi u dekompenzaciju i/ili razvoj primarnog tumora jetre – hepatocelularni karcinom (HCC)
 • Najčešći uzrok kroničnih bolesti jetara i razlog za transplantaciju (TJ) u EU zemljama, uključivo Republiku Hrvatsku (RH), je alkoholna bolest (25-45%), potom slijede hepatitis C (HCV, 30-35%), hepatitis B (HBV, 10-20%) infekcija i  ne-alkoholna masna bolest jetre (NAFLD)
 • Svake godine u svijetu se dijagnosticira > 0.5 milijuna novih bolesnika a HCC-om
 • Prema europskom registru (European liver transplant registry) u EU zemljama svake godine  se provede ≈ 5500 transplantacija jetre. Broj transplantacija jetre ograničen je dostupnošću donora
 • U Republici Hrvatskoj transplantacije jetre provode se u odrasloj populaciji od početka 90-ih godina, a unazad 5 godina učini se ≈120-130 procedura/godinu. RH pripada zemljama s najvišim brojem donora (>30/milijun stanovnika)

Literatura

 1. Blachier M, Leleu H, Peck-Radosavljevic M, Valla DC, Roudot-Thoraval F. The burden of liver disease in Europe: a review of available epidemiological data. J Hepatol. 2013;58:593-608.
 2. Mokdad AA, Lopez AD, Shahraz S, Lozano R, Mokdad AH, Stanaway J, i sur. Liver cirrhosis mortality in 187 countries between 1980 and 2010: a systematic analysis. BMC Med. 2014.
 3. http://globocan.iarc.fr
 4. http://www.eltr.org
 5. http://www.who.int
 6. Global status report on alcohol and health 2014.Geneva: World Health Organization; 2014.
 7. https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2018/03/Bilten_2015_rak_final.pdf
 8. https://www.hzjz.hr/hrvatski-zdravstveno-statisticki-ljetopis/hrvatski-zdravstveno-statisticki-ljetopis-za-2016/

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidMaxfluGastal
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: