• Strateški pristup umjetnoj inteligenciji u zdravstvu
  • Novi alat za pomoć u prepoznavanju autizma kod male djece
  • Svjetski dan sigurnosti hrane
  • Novo izdanje PLIVINOG natječaja Zajedno prema zdravlju! Rok za prijavu 7.6.
  • Zadovoljstvo kardiologa digitalnim tehnologijama u praćenju zatajivanja srrca
  • Liječenje debljine
  • Brojanje koraka ili gledanje na sat za duži život
  • Svjetski dan zaštite okoliša
  • Otrovne kemikalije koje konzumiramo a da toga nismo svjesni
  • Sigurnost radioloških pretraga tijekom trudnoće: važnost i preporuke