x
x

Izazovi radiološke diferencijalne dijagnostike bolesnika zaraženih HIV-om

  Klaudija Višković
  Josip Begovac

  25.11.2014.

Primarne radiološke metode koje se mogu rabiti u procjeni lezija SŽS-a jesu: nativna i postkontrastna kompjutorizirana tomografija (engl. native and postcontrast computed tomography-CT) te nativna i postkontrastna magnetna rezonancija (engl. native and postcontrast magnetic resonance imaging-MR).

Izazovi radiološke diferencijalne dijagnostike bolesnika zaraženih HIV-om
Spektar oportunističkih infekcija udruženih s HIV-om uključuje bakterije, mikobakterije, gljive, viruse i parazite. Radiološki nalazi najčešće nisu patognomonični za specifičnu dijagnozu, ali nas određeni uzorci usmjeravaju prema određenim dijagnozama.

Diferencijalna dijagnostika u osoba zaraženih HIV-om je vrlo široka i uključuje infektivne, neoplastične i kardiovaskularne uzroke. Spektar oportunističkih infekcija udruženih s HIV-om uključuje bakterije, mikobakterije, gljive, viruse i parazite. Radiološki nalazi najčešće nisu patognomonični za specifičnu dijagnozu, ali nas određeni uzorci usmjeravaju prema određenim dijagnozama.

Razumijevanje i prepoznavanje komplikacija središnjeg živčanog sustava (SŽS) u bolesnika zaraženih HIV-om značajno je za brzu dijagnostiku i početak odgovarajućeg liječenja. Primarne radiološke metode koje se mogu rabiti u procjeni lezija SŽS-a jesu: nativna i postkontrastna kompjutorizirana tomografija (engl. native and postcontrast computed tomography-CT) te nativna i postkontrastna magnetna rezonancija (engl. native and postcontrast magnetic resonance imaging-MR). Difuzijski mjereno oslikavanje (engl. diffusion weighted imaging-DWI) te pojavni difuzijski koeficijent (engl. Apparent Diffusion Coefficient-ADC map) su posebne MR tehnike kojima se pokušava bolje diferencirati prstenasto imbibirane lezije SŽS-a. Postoji dobro definirana klasifikacija prstenasto imbibiranih lezija SŽS-a. Kada uzimamo u obzir lezije koje najčešće nalazimo kod bolesnika zaraženih HIV-om, diferencijalnu dijagnozu možemo suziti na toksoplazmozu i primarni limfom SŽS-a. Te lezije mogu imati vrlo sličan klinički tijek i slikovne karakteristike na CT-u i MR-u. Također predstavljamo različite radiološke manifestacije bolesnika zaraženih HIV-om, liječenih u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu, u grudnom košu, središnjem živčanom sustavu, mišićno-koštanom sustavu, probavnom i urogenitalnom sustavu.

Predavanje održano na 6. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekecijama, Opatija, 2014.

http://www.hdugi2014.com/

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexMaxirinoGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: