x
x

Molekularna heterogenost HIV-a u Hrvatskoj

  Lana Gorenec
  Ana Planinić
  Ivana Grgić
  Snježana Židovec Lepej
  Adriana Vince
  Josip Begovac

  26.11.2014.

HIV-1 je retrovirus koji iskazuje iznimnu molekularnu heterogenost i klasificira se u četiri grupe: M (major), N (non M, non O), O (outlier) i P.

Molekularna heterogenost HIV-a u Hrvatskoj
Rezultati ovog istraživanja pokazuju da je podtip B najčešći u zaraženih osoba iz Hrvatske što je u skladu s ranije objavljenim istraživanjima. Međutim, i dalje su prisutni non-B podtipovi virusa što dokazuje molekularnu raznolikost HIV-a u Hrvatskoj.

HIV-1 je retrovirus koji iskazuje iznimnu molekularnu heterogenost i klasificira se u četiri grupe: M (major), N (non M, non O), O (outlier) i P. Genskoj složenosti HIV-a pridonosi i velik broj podtipova (9 podtipova grupe M) i cirkulirajućih rekombinantnih oblika (circulating recombinant form, CRF). Cilj ovog istraživanja je analizirati heterogenost podtipova HIV-a u 30 prethodno neliječenih osoba koje su uključene u kliničku skrb Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje HIV/AIDS-a tijekom 2013. g.

Podtipovi HIV-a određeni su analizom sekvence pol gena virusa primjenom odgovarajućih bioinformatičkih algoritama. Ukupno 26 od 30 ispitanika (86.7%) bilo je zaraženo podtipom B dok je dvoje ispitanika bolo zaraženo non-B podtipovima grupe M (A1 i G). Analiza sekvence pol regije dvoje ispitanika pokazala je postojanje rekombinanti (A1 i B te C i A1).

Rezultati ovog istraživanja pokazuju da je podtip B najčešći u zaraženih osoba iz Hrvatske što je u skladu s ranije objavljenim istraživanjima. Međutim, i dalje su prisutni non-B podtipovi virusa što dokazuje molekularnu raznolikost HIV-a u Hrvatskoj.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluBisolexGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: