x
x

Određivanje receptora epidermalnoga čimbenika rasta (EGFR) u tumorskim stanicama

  04.10.2013.

Izražaj receptora epidermalnog čimbenika rasta (EGFR) u nesitnostaničnom raku pluća opisan je u novom broju časopisa Medica Jadertina.

Određivanje receptora epidermalnoga čimbenika rasta (EGFR) u tumorskim stanicama
Određivanje EGFR statusa svakog tumora je važno zbog adekvatne primjene anti EGFR lijekova.

Rak pluća je najčešća maligna bolest, kao i najčešći uzrok smrti od malignih bolesti na svijetu.
Standardni oblici liječenja su operacijsko liječenje, te liječenje kemoterapijom i zračenjem. Određivanje receptora epidermalnoga čimbenika rasta (EGFR) u tumorskim stanicama omogućava primjenu specifičnih lijekova koji blokiraju taj receptor, što ima povoljan terapijski učinak.
U ovom smo radu ispitali učestalost proteinske ekspresije EGFR u stanicama nesitnostaničnoga raka pluća i njegov utjecaj na histološku zrelost tumora kod bolesnika koji su operirani na Odjelu za kirurgiju OB Zadar.
Zaključak: Proteinska ekspresija EGFR u našem materijalu nije povezana sa zrelošću tumora. Ipak, određivanje EGFR statusa svakog tumora je važno zbog adekvatne primjene anti EGFR lijekova.

Ivan Bačić, Ana Stipčević, Neven Skitarelić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROMaxirinoGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: