x
x

Trendovi incidencije i mortaliteta raka štitnjače u Hrvatskoj

  26.06.2013.

Zadnja 3 desetljeća zabilježen je rastući trend raka štitnjače u Hrvatskoj, kao i širom svijeta, a visoke stope incidencije svrstale su Hrvatsku na 4. mjesto europskih zemalja s najvišom incidencijom. Unatoč porastu incidencije stope mortaliteta ostale su niske, te čak pokazuju silazne trendove, prezentirano je na 8. kongresu hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata s međunarodnim sudjelovanjem održanom u svibnju u Vodicama.

Trendovi incidencije i mortaliteta raka štitnjače u Hrvatskoj

Uvod: Rak štitnjače je maligna bolest endokrinog sustava koja bilježi porast incidencije u svijetu te se nalazi na 9. mjestu najčešćih sijela raka u žena. Cilj ovog rada je opisati i interpretirati trendove incidencije i mortaliteta raka štitnjače u Hrvatskoj u razdoblju od 1988.-2010.

Metode: Podaci o incidenciji prikupljeni su iz Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dok su podaci o mortalitetu prikupljeni iz baze podataka o mortalitetu Svjetske zdravstvene organizacije. Da bi se procijenile promjene trendova, korištena je regresijska analiza dobno-standardiziranih stopa uz pomoć točaka spajanja (eng. joinpoint regression analysis).

Rezultati: U promatranom razdoblju rak štitnjače je dijagnosticiran u 5453 žene (80%) i 1355 muškaraca (20%), dok su od ove bolesti umrle 542 žene (66%) i 282 muškarca (34%). Analiza incidencije i mortaliteta u oba spola nije identificirala točke promjene trenda. Kod žena i muškaraca je zabilježen signifikantan rastući trend incidencije s procijenjenim godišnjim postotkom promjene (eng. EAPC) od 6.4%, odnosno 5.5%, te signifikantan pad mortaliteta s EAPC-om od -2.1% kod žena, te statistički neznačajan pad s EAPCom od -1.3% kod muškaraca.

Rasprava: Zadnja 3 desetljeća zabilježen je rastući trend raka štitnjače u Hrvatskoj, kao i širom svijeta, a visoke stope incidencije svrstale su Hrvatsku na 4. mjesto europskih zemalja s najvišom incidencijom.

Unatoč porastu incidencije stope mortaliteta ostale su niske, te čak pokazuju silazne trendove. Jedno od mogućih objašenjenja za navedene trendove je intenzivnija dijagnostika raka štitnjače.

Zaključak: U promatranom 23-godišnjem razdoblju došlo je do značajnoga porasta u stopama incidencije karcinoma štitnjače kod oba spola. Stope mortaliteta su niske, te pokazuju silazne trendove.

Luka Vučemilo, Tin Znaor

OGLASI
Andol PROGastalMaxflu
OGLAS
Maxirino
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: