x
x

TevaGrastim, prvi biosličan filgrastim u Europi

  19.04.2013.

TevaGrastim je prvi biosličan filgrastim u Europi koji smanjuje težinu i trajanje neutropenije.

TevaGrastim, prvi biosličan filgrastim u Europi

Biosličan lijek je lijek koji ima sličnu kakvoću, sigurnost primjene i djelotvornost kao i izvorni biološki lijek, ali je obično troškovno učinkovitiji.

TevaGrastim je bioekvivalentan i klinički istovjetan referentnom proizvodu, Ispunjava sve zahtjeve EMA-e s obzirom na djelotvornost, sigurnost i kvalitetu
TevaGrastim je odobren za primjenu u svim indikacijama za filigrastim.

Brošura TevaGrastim (pdf)

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalMaxfluZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: