x
x

Enteralna i parenteralna prehrana kod kuće

  20.02.2013.

Wallgreen studija ispitivala je važnost nutritivne podrške u kući pacijentima na enteralnoj (unos hrane i/ili komercijalnih nutritivnih otopina, primarno uz korištenje hranidbenih sondi) i parenteralnoj prehrani (intravenska prehrana).

Enteralna i parenteralna prehrana kod kuće

Istraživanje je provedeno na 2500 pacijenata na enteralnoj prehrani te 270 pacijenata na parenteralnoj prehrani. Intervencije u kući provodila je ekipa stručnjaka (doktori, farmaceuti, nutricionisti te medicinske sestre) te su putem multidisciplinarnog pristupa rješavali komplikacije koje se javljaju prilikom provođenja enteralne i parenteralne prehrane (prevencija dehidracije, smanjenje pojavnosti proljeva, sprječavanje pothranjenosti dovodeći adekvatnu količinu energije putem različitih pripravaka...).

Rezultati istraživanja objavljeni su na sastanku American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) Clinical Nutrition Week te ističu kako potpora cijele ekipe stručnjaka poboljšava skrb bolesnika, prevenira hospitalizaciju te smanjuje trošak bolnicama za 850,000 dolara.

www.vitamini.hr


OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalBisolexAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: