x
x

Evaluacija nutritivne potpore u Jedinici intenzivnoga liječenja

  21.09.2017.

Evaluacija kakvoće nutritivne potpore kritično oboljelih u Jedinici intenzivnoga liječenja projekt je koji će pružiti uvid u probleme povezane s provedbom nutritivne potpore kritično oboljelih u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Evaluacija nutritivne potpore u Jedinici intenzivnoga liječenja

Ciljevi: Prikazati modalitete nutritivne potpore u kritičnih bolesnika, utvrditi kolika je zastupljenost parenteralne u odnosu na enteralnu potporu, učestalost komplikacija povezanih s navedenim načinima prehrane, te prikazati trajanje i ishode liječenja bolesnika kod kojih je tijekom boravka u Jedinici intenzivnoga liječenja (JIL) provedena parenteralna ili enteralna nutritivna potpora.

Metode: Ispitanici su bolesnici hospitalizirani u JIL-u Klinike za anesteziologiju i intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkoga centra Osijek tijekom dvogodišnjega razdoblja. Demografski i klinički podaci biti će prikupljeni iz njihovih povijesti bolesti. Biti će grupirani po pripadnosti (kirurški, nekirurški), dijagnozi osnovne i pridruženih bolesti i težini kliničkoga stanja pri dolasku u JIL (iskazano SAPS II i SOFA skorom). Biti će zabilježen NRS2002 prije uvođenja nutritivne potpore, te vrijeme kada je potonja započeta. U bolesnika koji su hranjeni enteralno bilježiti će se način unosa, dnevni volumen hrane, kalorije i komplikacije povezane s tim načinom prehrane. U pacijenata koji su hranjeni parenteralno utvrditi će se je li to bio jedini način nutritivne potpore ili je parenteralna prehrana bila dopuna enteralnoj, navest će se dnevno infundiran volumen, dnevni unos kalorija i specifične komplikacije. Bilježiti će se trajanje i ishod liječenja za svakog pojedinog ispitanika. Podaci će biti obrađeni pomoću MedCalc Sratistical Software version 14.12.0 (MedCalc Softwarw bvba, Ostend, Belgium; Http://www.medcalc.org; 2014).

Očekivani stručni doprinos: Rezultati istraživanja pružiti će uvid u probleme povezane s provedbom nutritivne potpore kritično oboljelih u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Ivana Oputrić, dr. med.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROGastalBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: