x
x

Strategija zdravoga starenja i akcijski plan za Europu od 2012. do 2016.

  prim. dr. sc. Spomenka Tomek Roksandić

  28.11.2012.

Dokument, Strategija zdravoga starenja i akcijski plan primjenjiv na Europu u razdoblju od 2012.-2016. godine, obradio je Referentni centar Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih osoba- Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“.

Strategija zdravoga starenja i akcijski plan za Europu od 2012. do 2016.
Jedan od najvažnijih ciljeva strategije je mogućnost educiranja i prenošenja gerijatrijskih i gerontoloških znanja, razmjerno mjeri u kojoj se zdravstvena zaštita i socijalna skrb sve više usredotočuju na osobe starije životne dobi.

Iz dokumenta posebno ističemo prioritetnu intervenciju, a to je stvaranje gerijatrijskih i gerontoloških kapaciteta u redovima zdravstvenih i socijalnih radnika.

Jedan od najvažnijih ciljeva strategije je mogućnost provođenja obrazovanja/ obuke/edukacije i prenošenja gerijatrijskih i gerontoloških znanja, razmjerno mjeri u kojoj se zdravstvena zaštita i socijalna skrb sve više usredotočuju na osobe starije životne dobi.

Nacionalni, regionalni i lokalni kapaciteti provođenja obuke iz gerijatrije i gerontologije nedostatni su u brojnim aspektima i na brojnim razinama. Ova konstatacija odnosi se kako na manjkavo gerijatrijsko znanje liječnika opće prakse i drugih zdravstvenih djelatnika, tako i na nedostatnost specijalističke obuke samih specijalista-gerijatara. Obilje dokaza svjedoči o teškoj dostupnosti i nedostatnoj kvaliteti zdravstvene zaštite koje predstavljaju posljedicu ovakvih nedostatnosti. Iako su potonje u brojnim slučajevima prepoznate već pred niz godina, napredak se često sporo ostvaruje, slijedom čega raste hitna potreba za ovom prioritetnom intervencijom.

Izdvajamo neke od predloženih aktivnosti:

• Nacionalna smjernica za provođenje obuke iz gerijatrije;
• Definiranje standarda gerijatrijske obuke;
• Planiranje gerijatrijskih i gerontoloških kapaciteta kao integralnoga dijela ukupnoga planiranja potrebnoga broja zdravstvenih i socijalnih radnika koji će skrbiti za populacije koje stare;
• Pridonijeti zatvaranju jaza u kapacitetima i obučenosti zdravstvenih i socijalnih radnika, koji postoje kako između pojedinih zemalja, tako i unutar njih te unutar Regije promicati djelovanje međunarodnih mreža;
• Poticati međunarodnu razmjenu primjera dobre prakse vrednovanja i promicanja trajne obuke usmjerene na povećanje kompetentnosti skrbi koju zdravstveni i socijalni radnici pružaju osobama starije životne dobi.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexZipantola PROTECTGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: