x
x

Sažete smjernice za prevenciju, dijagnozu i liječenje infektivnog endokarditisa

  07.01.2012.

Infektivni endokarditis (IE) težak je oblik bolesti srčanih zalistaka koja, unatoč značajnom napretku u dijagnostici i terapijskim mogućnostima, još uvijek ima lošu prognozu i visoku smrtnost. IE je rijetka bolest s incidencijom u rasponu od 3 do 10 oboljelih na 100 000 ljudi godišnje.

Sažete smjernice za prevenciju, dijagnozu i liječenje infektivnog endokarditisa

U zadnjih je nekoliko godina epidemiološki profil IE izmjenjen. Nekad je ta bolest zahvaćala mlađe odrasle osobe s dobro definiranom (uglavnom reumatskom) bolesti srčanih zalistaka, a sada IE zahvaća osobe starije životne dobi.
Pojavili su se novi predisponirajući čimbenici - umjetni srčani zalisci, degenerativna skleroza zalistaka, intravenska ovisnost (IVDA), čimbenici povezani s većim brojem invazivnih procedura s rizikom za bakterijemiju koji rezultiraju infektivnim endokraditisom kao posljedicom zdravstvene njege, a koji čini do 30% slučajeva IE. Ovaj je trend povezan s povećanom incidencijom stafilokoka te smanjenom incidencijom oralnih streptokoka kao uzročnika IE.

Optimalno zbrinjavanje IE zahtijeva multidisciplinaran pristup koji uključuje kardiologa, specijalista infektivnih bolesti, a često i specijaliste drugih djelatnosti, kao i rano uključivanje kardiokirurga.

Dijagnoza i liječenje

Klinički je tijek IE vrlo promjenljiv ovisno o uzročnom mikroorganizmu, prisutnosti ili odsutnosti preegzistentnog oštećenja srca i načinu kliničke prezentacije.
Atipična klinička prezentacija česta je kod starijih ili imunokompromitiranih pacijenata. Dijagnoza također može biti otežana kod pacijenata s umjetnim zaliscima ili drugim intrakardijalnim napravama te kod infektivnog endokarditisa
s negativnom hemokulturom.

Ehokardiografija i hemokulture temelj su dijagnoze nfektivnog endokarditisa.

Terapija IE počiva na kombinaciji produljene antimikrobne terapije i, kod otprilike polovice pacijenata, kirurškom odstranjenju inficiranih tkiva. Produljena terapija kombinacijom baktericidnih lijekova temelj je liječenja IE.

Sažete Smjernice Europskoga kardiološkog društva za prevenciju dijagnozu i liječenje infektivnog endokarditisa (urednici hrvatskog izdanja: dr.  Dubravko Tršinski, dr. Marko Štefinčak)
icon Sažete smjernice Europskoga kardiološkog društva (5.3 MB)

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROZipantola PROTECTMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: