x
x

Gerontopsihijatrijski integrativni model liječenja

  Marica Lukić, dipl med.techn.

  29.12.2011.

Centar za gerontologiju ZJZ,,Dr.Andrija Štampar“-Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba organizirao je 180. Gerontološku tribinu, koja je održana 6. prosinca 2011. godine. Dr. sc. Ivanka Radman, dr. med. psihogerijatar i direktorica Psihogerijatrijske klinike iz Zuricha uz prepunu dvoranu nazočnih liječnika medicinskih sestara, socijalnih djelatnika i drugih stručnjaka u zaštiti zdravlja starijih osoba govorila je na temu ,,Organizacija psihogerijatrijske zaštite u Švicarskoj“.

Gerontopsihijatrijski integrativni model liječenja

Voditeljica Referentnog Centra MZSS RH prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, dr. med. u uvodnom dijelu izlaganja iznijela je gerontološkojavnozdravstvene pokazatelje o aktualnoj problematici duševnih bolesti u starijih osoba. Na to je dr. sc. Radman nastavila izlaganje Gerontopsihijatrijski integrativni model liječenja u Švicarskoj.

Na osnovu svjetskih demografskih istraživanja broj starijih ljudi sve više raste, i Europljani žive danas 2 puta više nego njihovi preci u prošlom stoljeću, aktualno njihov prosjek iznosi 18%, a za očekivati je da će taj broj narasti u 2050 na gotovo 30%. Slična kretanja pratimo i u Hrvatskoj. Ta grupa ljudi ne samo da je interesantna društvu zbog svojih financijskih mogućnosti, nego predstavlja jedno veliko opterećenje za medicinsko-socijalne ustanove i obavezuje društvo na pravovremenu izgradnju terapijskih modela za njihovo optimalno zbrinjavanje. Osnovna obilježja ljudi starije životne dobi su multimorbidnost (prosječno starije osobe boluju od 5 različitih somatskih bolesti), polifarmacija (u prosjeku uzimaju od 5-10 lijekova na dan), kao i činjenice da njih 25% boluje od različitih duševnih oboljenja, najčešća među njima su depresije i demencije.

Privatna gerontopsihijatrijska klinika Clienia Gruppe nudi ljudima starije životne dobi jedan diferenciran model dijagnostike, terapije i rehabilitacije koordiniran iz „jedne ruke". Osnova koncepta polazi od činjenice potvrđene u nizu znanstvenih istraživanja, da liječenje starijih bolesnika se mora provoditi u njima zagarantiranom terapijskom prostoru i metodama prilagođenim njihovoj problematici. Miješanje bolesnika s različitim dijagnozama i različitih starosnih grupa rezultira nezadovoljavajućim ishodom liječenja. Klinika polazi od jednog bio-psiho-socijalnog koncepta bolesti, čime se jednaka važnost polaže njihovoj psihičkoj, somatskoj ili socijalnoj problematici. Liječenje se provodi na principima multimodalnosti (različitih, individulanih metoda i tehnika , prilagođenih problematici svakog pojedinca kao jedinke) i interdisciplinarnosti , što znači u jednom profesionalnom i specijaliziranom timu educiranom za liječenje i njegu starijih ljudi. U središtu interesa nalazi se fundirana dijagnostika, terapija i njega i jedna individualna terapija, proizašla iz korektne dijagnostike, a prilagođena potrebama i terapijskim ciljevima svakog bolesnika.

Klinika je zamišljena kao integrativni fleksibilni model liječenja, što znači, u njoj se nude metode stacionarne, dnevne i ambulantne skrbi- SVE POD JEDNIM KROVOM i koordinirane iz „jedne ruke"! Klinika je odgovorna za zbrinjavanje regije Züricheroberland sa 260 000 stanovnika, iako nudi mogućnost liječenja svim korisnicima iz cijele Švicarske ovisne o njihovom modelu osiguranja.

U raspravi je također prof. dr. sc. Alan Bosnar, dr. med.iz Rijeke, predložio nadogradnju Pravilnika o mrtvozornosti, kojim bi se regulirala i obveza toksikološkog ispitivanja krvi osobito u umrlih gerijatrijskih bolesnika, kako bi se izbjegle moguća sumnjiva trovanja dugotrajne uporabe psihogerijatrijskih lijekova. Osnovni zaključak je iznio prof. dr. sc. Mate Ljubičić, dr. med., istaknuvši značenje sveobuhvatnosti razvoja programa gerontološke i gerijatrijske zaštite u Hrvatskoj koji je izradio Centar za gerontologiju, a kojim se osigurava organizacija, razvoj, dostupnost i učinkovitost primjerene psihogerijatrijske djelatnosti u Hrvatskoj, po modelu organizacije psihogerijatrijske zaštite u Švicarskoj i drugih zemalja Europske unije.

 Centar za gerontologiju ZJZ,,Dr.Andrija Štampar"- RCMZISS RH

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexZipantola PROTECTAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: