x
x

FDA odobrio ručni uređaj za otkrivanje intrakranijalnog krvarenja

  16.12.2011.

Američka agencija za hranu i lijekove (Food and Drug Administration – FDA), odobrila je ručni "scanner" kao pomoć u dijagnostici intrakranijalnog krvarenja.

FDA odobrio ručni uređaj za otkrivanje intrakranijalnog krvarenja

Usmjeravanjem spektra koji je blizu infracrvenog zračenja (koji prodire u kost) u područje sklapa, može se uz pomoć uređaja, Infrascanner Model 1000, detektirati karakteristične razlike u optičkoj gustoći i na taj način ukazati na intrakranijalno krvarenje. Podaci se bežičnim putem prenose u prijenosno računalo. Kliničari mogu koristiti ove podatke kao pomoć u odlučivanju, treba li bolesnika poslati na daljnju radiološku obradu ili ne.

Christy Foreman iz FDA-a je izjavio da bolesnici sa sumnjom na ozljedu moždanog tikva i dalje upućuju na hitno snimanje CT-a. Međutim, liječnici u hitnoj medicinskoj pomoći i na hitnom prijemu imaju na raspolaganju neinvazivnu dijagnostičku metodu koja im pomaže u trijažiranju bolesnika i upućivanju na hitni CT

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidAndol PROBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: