x
x

Medicinsko-informatički skupovi u Varaždinu

  11.10.2011.

Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku (HDMI) u suradnji s Odjelom za zdravstvenu informatiku Opće bolnice Varaždin, Fakultetom organizacije i informatike, Slovenskim društvom za medicinsku informatiku, te Udrugom za razvoj normi u području interoperabilnosti u zdravstvenoj informatici, HL7 Hrvatska, organizira dva neposredno vezana informatička događaja u mjesecu listopadu 2011. godine u Varaždinu: ISHEP 2011 – Interoperability and Standards in Healthcare – European Perspective i 10. Simpozij HDMI "Medicinska informatika 2011"mod 20. do 22. listopada 2011. godine.

Medicinsko-informatički skupovi u Varaždinu

Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske je pokrovitelj oba skupa, a ISHEP 2011 se održava i pod pokroviteljstvom Ministarstva za zdravje Republike Slovenije.
U Europi je u tijeku integrirana informatizacija zdravstva s ciljem pružanja bolje zdravstvene usluge, kao i pružanja mogućnosti kontrole i analize cijelog zdravstvenog sustava u ekonomskom i kvalitativnom pogledu. Organizacijom ovih događaja želimo ukazati na rastuću ulogu medicinske informatike kako u sustavu zdravstvene zaštite, tako i u edukaciji zdravstvenih djelatnika na putu integracije u europski zdravstveni prostor. Na skupovima će biti predstavljena najnovija dostignuća u razvoju zdravstvene zaštite promicanjem i uporabom postupaka informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

ISHEP 2011

ISHEP (Interoperability and Standards in Healthcare - European Perspective) je međunarodna konferencija koja donosi zadnja iskustva iz primjene tehnologija u zdravstvu, s posebnim osvrtom na e-zdravstvene projekte. Cilj je okupiti istaknute stručnjake s područja informatike u zdravstvu iz Hrvatske, Slovenije, zemalja u regiji i šire, a koji rade na području definiranja pravila rada poslovnih rješenja, razvoju informatičkih rješenja, te najboljih praksi primjene tehnologija u e-zdravstvu. Sudionici konferencije imat će priliku raspravljati o iskustvima vezanima za probleme interoperabilnosti, normi, poslovnim procesima, i slično, te razmijeniti informacije iz aktualnih e-zdravstvenih projekata u Europi i šire. Konferencija donosi i panel diskusiju koja će raspravljati o integraciji bolnica u e-zdravstvene nacionalne projekte, kao i paralelne radionice namijenjene stručnjacima u području e-zdravstva vezane za implementaciju sustava elektroničkih recepata, certifikacije rješenja elektroničkog zdravstvenog zapisa i slično.
Kao gostujući predavači na ISHEP-u će govoriti dr. Dražen Jurković, državni tajnik MZSS RH; Benoit Abeloos, Europska Komisija; Veli Stroetmann, Empirica Research Institute, Njemačka; Smiljana Slavec Vončina, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, i mnogi drugi.

Medicinska informatika 2011

Simpozij "MEDICINSKA INFORMATIKA 2011" jubilarno je, deseto okupljanje stručnjaka iz područja medicinske informatike u organizaciji Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Namijenjen je širokom krugu stručnjaka u području zdravstvene zaštite i informatike: liječnicima, medicinskim sestrama, rukovoditeljima i svim stručnjacima iz područja zdravstva i zdravstvenog osiguranja, zdravstvenim planerima i administratorima, kao i istraživačima i nastavnicima u području medicinske informatike.
Uz uobičajene teme iz područja medicinske informatike, posebna pozornost na ovogodišnjem simpoziju bit će posvećena utjecaju IT na poboljšanje kvalitete života u lokalnoj zajednici te Deklaraciji o e-zdravlju koju je objavila Akademija medicinskih znanosti Hrvatske.

Utjecaj IT na poboljšanje kvalitete života u lokalnoj zajednici (okrugli stol)

Implementacija integralnog bolničkog informacijskog sustava, koji se tehnički temelji na principima WEB tehnologije, ima za osnovni cilj poboljšati kvalitetu života u lokalnoj zajednici uvođenjem inventivno inovativnih rješenja iz područja informatičke tehnologije u poslovni proces zdravstvene zaštite, a koja u konačnosti moraju biti i intuitivna. Okosnica ideje je u namjeri da zdravstveno osoblje ne troši vrijeme na pretjeranu i iscrpljujuću upotrebu IT tehnologije u procesu rada, nego da se informatičko radno okruženje definira kao skup optimalnih parametara. Svima je u interesu, i zdravstvenom osoblju i pacijentu, da ostane dovoljno vremena pored nužnih administrativnih poslova za kvalitetno zbrinjavanje pojedinog medicinskog slučaja. Iznimno je važno da se u proces liječenja, kao stručni zdravstveni savjetnici, može uključiti zdravstveno osoblje koje nije fizički prisutno u procesu liječenja, putem telemedicinskih rješenja ili odgovarajućih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Krajnji doseg je elektronički zdravstveni karton, skup podataka u procesu liječenja koji se arhiviraju u medicinsku bazu podataka gdje se kao takvi pohranjuju i dostupni su na uvid kroz sva moguća protokolarna događanja u aktualnom ili nekom od slijedećih procesa zdravstvenog zbrinjavanja. Što su korisnici poduzeli u informatizaciji svoje radne okoline i koliko su zadovoljni, koje su mane i prednosti aktualnih ideja, iskustvo koje je nastalo kroz implementaciju IT rješenja u njihovoj radnoj sredini biti će prikazano kroz prezentacije i okrugli stol.

Deklaracija o e-zdravlju (pozivno predavanje)

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske objavljuje "Deklaraciju o e-zdravlju" s ciljem senzibiliziranja svih sudionika (pacijenti, zdravstveni djelatnici, ustanove, tijela državne uprave, dobavljači) u korištenju velikih potencijala informacijsko-komunikacijske tehnologije i rješenja za unapređenje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. Deklaracija skreće pozornost na infrastrukturna područja, kao što su: obrazovanje, regulativa i normizacija, profesionalnost medicinske i zdravstvene informatike kao struke, obveza ustanova, tijela državne uprave i dobavljača. Osim odgovora na pitanje "što?", Deklaracija odgovara i na najvažnije pitanje - "kako?". Umjesto postojeće "atomiziranosti" i nepovezanosti projekata i rješenja, Deklaracijom se predlaže ostvarenje zajedničkog koncepta informatizacije u zdravstvu i za zdravlje putem uspostavljanja središnjeg tijela na državnoj razini (agencija, ured, zavod) u kojem će biti koncentrirana ekspertiza, odlučivanje i financiranje zdravstveno-informatičkih projekata na državnoj razini.

Predsjednik Organizacijskog odbora ISHEP 2011, doc.dr.sc. Vesna Ilakovac

Predsjednik HL7 Hrvatska, dr.sc. Miroslav Končar

Predsjednik Organizacijskog odbora MI2011, Dražen Pomper, dipl.inf.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalMaxfluMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: