x
x

Droge u svijetu i Europi

  03.07.2011.

U novom godišnjem izvješću Ureda za suzbijanje kriminala i zloupotrebu droga koji se nalazi u sklopu Ujedinjenih naroda (UN) ističe se kako je globalna potražnja za kokainom, heroinom i kanabisom ostala nepromijenjena ili se smanjija, no povećala se upotreba novih sintetskih droga i zloupotreba lijekova koji se dobivaju putem liječničkog recepta.

Droge u svijetu i Europi

U izvješću o zloupotrebi droga iz 2011. godine ističe se da je u proteklih 12 godina 210 miliona ljudi (4.8% svjetskog stanovništva u dobi od 15 do 64 godina) najmanje jednom uzelo zabranjene supstance.

Trava je i dalje na prvom mjestu po proizvodnji i konzumaciji među zabranjenim drogama, no u izvješću se ističe da je proizvodnja, prodaja i korištenje sintetskih droga „velika briga" u jugoistočnoj Aziji.

Yury Fedotov, izvršni direktor spomenutog ureda istaknuo je da tradicionalne droge polaku zamjenjuju nove sintetske droge u kojima su ilegalni sastojci prikriveni. G. Fedotov je objasnio da se u području jugoistočne Aziji više ne trguje opijumom, nego da se djelatnosti povezane sa drogom u tom području prilagođavaju zahtjevima potrošača.

„Izgleda da je međunardona zajednica maknula pogled sa problema droge u jugoistočnoj Aziji, no moramo biti aktivni na svim bojištima prije no što ova regija ponovno postane glavno sjecište putova za drogu," zaključio je na kraju.

U nedavnom izvješću koje je izdala Europska agencija za provedbu zakona Europol pokazalo se da je diljem Europe u 2010. godini zabilježena 41 nova psihoaktivna supstanca, što je gotovo dvostruko više no što je zabilježeno 2009. godine.

Lovro Lamot, dr. med.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidZipantola PROTECTBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: