x
x

Već i blaža idiopatska skolioza negativno utječe na posturalnu stabilnost

  Ana Balažin Vučetić, dr. med. specijalist pedijatar

  07.03.2011.

Djevojke kojima je dijagnosticirana adolescentna idiopatska skolioza (AIS) imaju poremećaj ravnoteže u izvođenju i jednostavnih i složenih posturalnih zadataka, čak i ako je deformacija njihove kralješnice blaga, objavljeno je u časopisu Spine.

Već i blaža idiopatska skolioza negativno utječe na posturalnu stabilnost

Dr. Thierry Haumont i kolege s francuskog sveučilišta Nancy ispitivali su posturalnu kontrolu u novodijagnosticiranih pacijentica s AIS-om. U studiji je sudjelovalo 65 adolescentica prosječne dobi 11.4 ± 2.3 godine. Ispitanice su evaluirane u trenutku dijagnoze, a mjerila im se posturalna kontrola, statički testovi ravnoteže sa i bez senzornog konflikta kao i ravnoteža u dinamičkim situacijama.

Srednji Cobbov kut ispitanica je bio 14.8 ± 5.1 stupnjeva. Pokazalo se da ispitanice imaju smanjeno posturalno izvođenje, posebno u situacijama sa senzornim konfliktom. Ispitanice koje su imale veći Cobbov kut (15 do 25 stupnjeva), pokazivale su veće tjelesne odmake u statičkim testovima s otvorenim i zatvorenim očima te veće lateralne oscilacije sa zatvorenim očima. Imale su slabiju kontrolu ravnoteže, uglavnom u vizualnim i somatosenzornim konfliktnim situacijama. U usporedbi s onima koje su imale manji Cobbov kut, one s većim kutom koristile su manje unaprijed predviđenih strategija kako bi se zadržale na mjestu, posebno u scenarijima sa senzornim konfliktom i u dinamičkim testovima.

„Slabije posturalno izvođenje, posebno u situacijama sa senzornim konfliktom koje je opaženo u ispitanica s Cobbovim kutom jednakim ili većim od 15 stupnjeva, ukazuje na slabiju učinkovitost središnjeg informacijskog procesa. Ovi rezultati pokazuju da je sada potrebno provesti prospektivnu studiju kojom bi se ispitali posturografski parametri koji bi se potom mogli koristiti u trenutnu dijagnoze za predviđanje napredovanja deformacije", zaključak je autora.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluMaxirinoZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: