x
x

Nove smjernice za zbrinjavanje karotidne i vertebralne bolesti

  Maja Strineka, dr. med.

  18.02.2011.

Nove smjernice za zbrinjavanje bolesnika s ekstrakranijalnom bolesti karotidnih i vertebralnih arterija (ECVD) su objavili American College of Cardiology Foundation i American Heart Association Task Force on Practice Guidelines.

Nove smjernice za zbrinjavanje karotidne i vertebralne bolesti

Dokument je napisan u suradnji sa nizom drugih organizacija, poput American Stroke Association, American Association of Neuroscience Nurses, American College of Radiology, društva za neuroradiologiju i intervencijsku radiologiju, neurokirurga, društva za aterosklerozu, društva za vaskularnu medicinu i slično.
Nove preporuke za upravljanje karotidnom bolesti opisuju karotidni stenting kao alternativu karotidnoj endarterektomiji za simptomatske bolesnike s prosječnim ili niskim rizikom komplikacija, sa stupnjem stenoze većim od 70% na dupleks ultrazvuku.
Nove smjernice su suglasne s nedavno izdanim smjernicama za primarnu i sekundarnu prevenciju moždanog udara.
Uloga stenta naspram operacije bila je kontroverzna, s obzirom na rezultate prethodnih randomiziranih studija, kao što su SPACE i ICSS, koje su pokazale da je operacija sigurnija opcija. Smjernice sugeriraju da je "razumno" odabrati operaciju u bolesnika starije životne dobi, no isto tako razumno je izabrati stent kada vrat anatomski nije pogodan za operaciju.

Rutinski skrining se ne preporučuje
Nove preporuke bave se dijagnostičkim testiranjem i medicinskom i kirurškom terapijom, kao i modifikacijom faktora rizika kod bolesnika sa ECVD. Smjernice zagovaraju dupleks ultrazvuk, ako ga izvodi kvalificirana osoba u certificiranom laboratoriju, kao početni dijagnostički test kod sumnje na karotidnu stenozu. Međutim, ne preporučuje se rutinski skrining asimptomatskih bolesnika bez kliničkih simptoma ili faktora rizika za aterosklerozu.
U bolesnika s ekstrakranijalnom karotidnom bolešću smjernice preporučuju terapiju acetilsalicilnom kiselinom, 75 do 325 mg dnevno za prevenciju infarkta miokarda i drugih kardiovaskularnih događaja. Za one s ECVD s poviješću nastanka ishemijskog moždanog udara ili tranzitorne ishemijske atake, terapija samo acetilsalicilnom kiselinom (75 do 325 mg dnevno), klopidogrelom (75 mg dnevno) ili kombinacijom acetilsalicilne kiseline i dipiridamola preporuča se prije nego kombinacija acetilsalicilne kiseline s klopidogrelom.
Screening karotida prije aortokoronarnog premoštenja razumno je u bolesnika starijih od 65 godina i s anamnezom moždanog udara ili tranzitorne ishemijske atake ili karotidnim šumom. Revaskularizacija operacijom ili stentom s embolijskom zaštitom je razumna za one koji su iskusili istostrane ishemijske simptomime, ali i za asimptomatske bolesnike.
Ogromne praznine u znanju o vertebralnim arterijama će biti teže riješiti zbog relativno manje učestalosti u usporedbi s karotidnom stenozom.

Izvor: Medscape

J Am Coll Cardiol. Published online January 31, 2011. Full text

Stroke. Published online January 31, 2011. Full text

Circulation. Published online January 31, 2011. Full text


 


OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidBisolexZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: