x
x

Rano smanjenje bubrežne funckije: metformin bolji od sulfonilureje

  Marija Škrlec, cand. mag. pharm

  23.09.2019.

Metformin ima bolji kardiovaskularni sigurnosni profil od sulfonilureje u bolesnika s dijabetesom i smanjenom funkcijom bubrega, objavljeno je u časopisu JAMA.

Rano smanjenje bubrežne funckije: metformin bolji od sulfonilureje

Istraživači su usporedili 25.000 novih korisnika metformina i 25.000 novih korisnika sulfonilureje koji su razvili smanjenu funkciju bubrega (povišeni serumski kreatinin ili smanjena procijenjena stopa glomerularne filtracije) i nastavili njihovo liječenje.

Tijekom prosječnog praćenja od jedne godine, stopa ozbiljnih kardiovaskularnih događaja bila je značajno niža u skupini koja je uzimala metformin u odnosu na skupinu liječenu  sulfonilurejom (23 u usporedbi s 29 događaja na 1000 osoba-godina).

Studija je potvrdila uporabu metformina kao prve linije liječenja. Metforminu se mogu dodati drugi antidijabetici, čak i kada se razvije rana kronična bolest bubrega.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalBisolexZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: