x
x

Acetilsalicilatna kiselina i kod bolesnika bez kardiovaskularnih bolesti?

  14.01.2020.

Dnevna primjena acetilsalicilatne kiseline može biti od koristi nekim bolesnicima koji imaju visok kardiovaskularni rizik a nemaju kardiovaskularnu bolest, objavljeno je u časopisu Annals of Internal Medicine

Acetilsalicilatna kiselina i kod bolesnika bez kardiovaskularnih bolesti?

Kod 250.000 odraslih osoba u dobi od 30 do 79 godina bez utvrđenih kardiovaskularnih bolesti procijenjen je kardiovaskularni rizik pomoću softvera integriranog u elektronički zdravstveni karton. Istraživači su procijenili učinak acetilsalicilatne kiseline za svakog pojedinog pacijenta.

Ako se pretpostavi da je jedna kardiovaskularna bolest ozbiljna kao veliko krvarenje, acetilsalicilatna kiselina bi donijela dobrobit za 2,5% žena i 12,1% muškaraca u periodu praćenja od 5 godina. Ako bi se pretpostavka promijenila u jedan događaj s kardiovaskularnom bolešću koji je ekvivalentan dvama velikim krvarenjima, tada bi 21% žena i 41% muškaraca vidjelo dobrobit od dnevne primjene acetilsalicilatne kiseline.

Tek slijede detaljne analize ovog članka tako da će biti zanimljivo pratiti komentare svjetskih stručnjaka.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluBisolexAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: