x
x

Klozapin - najbolji za liječenje shizofrenije? Njegova sigurnost?

  Marija Škrlec, cand. mag. pharm

  12.08.2019.

Čini se da je klozapin djelotvorniji za tešku shizofreniju od drugih antipsihotika druge generacije, ali brige o sigurnosti ostaju, sugerira meta-analiza.

Klozapin - najbolji za liječenje shizofrenije? Njegova sigurnost?

Podaci iz 63 kohortne studije s više od 100.000 bolesnika pokazuju da su pacijenti odabrani za liječenje klozapinom, iako teže bolesni, dulje ostali na antipsihotičkom tretmanu te imali manje slučaja hospitalizacije od pacijenata koje su kliničari odabrali za liječenje ne-klozapinskim antipsihoticima druge generacije.

Iako su bolesnici liječeni klozapinom imali manje ekstrapiramidalnih simptoma i potrebu za antikolinergicima, liječenje klozapinom također je bilo povezano s većim kardiometaboličkim štetnim učincima (poput povećanja tjelesne težine, sistoličog i dijastoličkog krvnog tlaka, triglicerida, glukoze, inzulina, inzulinske rezistencije i rizika od dijabetesa).

Stoga, trebalo bi odvagnuti rizike i koristi te preispitati relativno malu upotrebu klozapina u bolesnika sa shizofrenijom, posebice u onih s nedovoljnim ishodima liječenja.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoIbuxin RapidZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: