x
x

Fokusna grupa u istraživanju u populaciji djece i adolescenata

  02.04.2019.

Primjena fokusnih grupa kao kvalitativne metode istraživanja u populaciji djece i adolescenata opisana je u časopisu Socijalna psihijatrija.

Fokusna grupa u istraživanju u populaciji djece i adolescenata

Fokusna grupa je tehnika kvalitativnog istraživanja koja je sve više zastupljena u području zdravstva, a primjenjiva je u radu s djecom i adolescentima, samostalno ili u kombinaciji s drugim oblicima istraživanja.

Kvalitativnim metodama istraživanjima prikupljamo informacije o vrijednostima, vjerovanjima i motivima koji su u podlozi određenih ponašanja, a fokusna grupa ima kao ključnu zadaću spoznati dublji motiv koji se nalazi iza racionalne evaluacije određene teme te pridonijeti boljem razumijevanju podloge pojedinčevog, ali i grupnog stava, mišljenja i vjerovanja.

Cilj ovog rada je prikazati specifičnosti provedbe, prednosti i nedostatke te mogućnosti primjene fokusnih grupa u istraživačkom radu s djecom i mladima. Za uspješnost primjene presudnim se pokazala što bolja adaptacija razvojnoj dobi djeteta te spoznajnim mogućnostima.

Prednosti korištenja fokusne grupe u radu s djecom su da djeca bolje komuniciraju u grupi vršnjaka u odnosu na komunikaciju jedan na jedan s odraslima, nema pritiska na samo jedno dijete, te fleksibilnost, a nedostatci su da djeca mogu biti pod utjecajem druge djece prigodom formiranja mišljenja, ali nam to može ukazivati i na zastupljenost neke ideje unutar grupe vršnjaka.

Mogućnosti korištenja su u dobivanju informacija o pitanjima javnog zdravlja mladih, informacija dostupnosti zdravstvene zaštite, o preventivnim programima u školi i drugo.

Ljubica Paradžik, Josipa Jukić, Ljiljana Karapetrić Bolfan

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROMaxirinoGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: