x
x

Komunikacija rizika zdravstvenim djelatnicima vezanih uz primjenu lijekova

  23.01.2018.

Okrugli stol o temi „Komunikacija rizika zdravstvenim djelatnicima vezanih uz primjenu lijekova” u organizaciji Radne skupine za sigurnosne informacije i klinička ispitivanja HFD-a održan je 6. prosinca u Hrvatskom farmaceutskom društvu.

Komunikacija rizika zdravstvenim djelatnicima vezanih uz primjenu lijekova

Tema komunikacije rizika vrlo je aktualna u okviru novijih zahtjeva farmakovigilancijske regulative, a vezano za sve nove lijekove koji dolaze na tržište, a i neke koji su već u primjeni duže vrijeme. Prema principima dobre farmakovigilancijske prakse za pojedine lijekove postoje mjere minimizacije rizika kako bi se, kada je to neophodno, prevenirale određene ozbiljne i teške nuspojave, a da omjer koristi i rizika za navedeni lijek ostane pozitivan kako bi se i dalje mogao davati bolesnicima kojima je takva terapija neophodna.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROBisolexMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: