x
x

Doprinos ljekarnika u borbi protiv antimikrobne rezistencije - možemo li bolje?

  08.12.2017.

Ljekarnici u lokalnim zajednicama često su prvi i zadnji zdravstveni stručnjaci u kontaktu s pacijentima prije no što oboljeli dobiju i počnu primjenjivati antimikrobnu terapiju te imaju značajnu ulogu u savjetovanju pacijenata i promicanju racionalne primjene ove skupine lijekova.

Doprinos ljekarnika u borbi protiv antimikrobne rezistencije - možemo li bolje?

Širenje antimikrobne rezistencije (AMR) velika je opasnost za globalno zdravlje. Zabilježen je porast ovog problema u svim dijelovima svijeta. Time se ugrožava mogućnost liječenja infekcija i ljudsko zdravlje izlaže riziku. Da bi suzbijanje rezistencije na antibiotike bilo što uspješnije, mnoge relevantne europske institucije i agencije poduzele su odgovarajuće mjere, poput Akcijskog plana Europske komisije protiv AMR-a i Preporuke Vijeća Europe za razumnu uporabu antimikrobnih lijekova.

Ljekarnici u lokalnim zajednicama često su prvi i zadnji zdravstveni stručnjaci u kontaktu s pacijentima prije no što oboljeli dobiju i počnu primjenjivati prikladnu terapiju. Stoga ljekarnici imaju značajnu ulogu u savjetovanju pacijenata i promicanju racionalne primjene antimikrobnih lijekova, ukazujući na preventivne aktivnosti, po potrebi upućivanje liječniku, pravilnu uporabu lijekova te kontinuirano poboljšavanje kvalitete, učinkovitosti i inovativnosti ljekarničke skrbi.

Ljekarnička profesija, uključujući čelne međunarodne farmaceutske organizacije u Europi i svijetu poput Farmaceutske grupacije Europske Unije (PGEU) i Međunarodne farmaceutske federacije (FIP) prepoznala je potrebu podržavanja dodatnih istraživanja i razvoja u području antimikrobnih lijekova, kao i globalnu suradnju na tom polju s drugim zdravstvenim stručnjacima. U suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) prihvaćen je stav da usporavanje širenja rezistencije zahtijeva promjene u načinu primjene antibiotika, za što je neophodna suradnja pacijenata i zdravstvenih stručnjaka.

Povodom prvog Svjetskog tjedna svjesnosti o antibioticima FIP je objavio dokument o doprinosu ljekarnika u suzbijanju rezistencije na antimikrobne lijekove pod naslovom Fighting antimicrobial resistance: The contribution of pharmacists. FIP je, između ostalog, ukazao i na neke vrlo važne mogućnosti ljekarnika da pridonesu borbi protiv AMR-a putem provođenja sljedećih aktivnosti: prikladno savjetovanje i pisana informacija pacijentima o primjeni antibiotika prilikom izdavanja, poticanje pacijenata da potroše cjelokupnu terapiju koju im je propisao liječnik, upućivanje pacijenata kako zbrinuti lijek kada im ostane određena količina antibiotika, suradnja s liječnicima propisivačima da osiguraju količinu lijeka za točno trajanje terapije, preporučivanje primjene bezreceptnih lijekova kod blažih tegoba koje ne zahtijevaju liječenje antibioticima (gripa, prehlada), osiguravanje ažurnih informacija o antibioticima za sve zdravstvene partnere koji sudjeluju u provođenju antibiotske terapije, aktivno sudjelovanje u nadzoru higijene i sprečavanju širenja infekcija u svim zdravstvenim okruženjima, kontroliran sustav nabave i izdavanja antibiotika te njihove primjene od pacijenata, zdravstvenih edukativnih kampanja, interdisciplinarne suradnje i bihevioralne intervencije. Europska komisija je 29. lipnja 2017. objavila novi Akcijski plan o rezistenciji na antimikrobne lijekove (A European One Health Action Plan against AMR), u kojem je istaknuto da Europska unija bilježi visoke troškove, od približno 1,5 milijarde eura, kao posljedicu rezistencije na antimikrobne lijekove. Da bi se ukazalo na doprinos ljekarnika u cjelokupnoj inicijativi, PGEU je isti dan kada je objavljen Akcijski plan EU-a, publicirao dokument o najboljim ljekarničkim praksama u suzbijanju AMR-a (Best Practice Paper on Antimicrobial Resistance - The Community Pharmacist Contribution to Tackling AMR) u kojem su dane ključne preporuke o aktivnijem uključivanju ljekarnika u nacionalne inicijative, uključivanju ljekarnika u OneHealth inicijativu uz suradnju s nacionalnim koordinatorima te višesmjernoj komunikaciji ljekarnika s ostalim zdravstvenim stručnjacima, zdravstvenom administracijom, regulatorima, industrijom, pacijentima i javnosti. Kao doprinos ostvarivanju općih i specifičnih ciljeva za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2015. – 2020., posebice unaprjeđenju i zaštiti zdravlja hrvatskog stanovništva, osiguravanjem kvalitetne zdravstvene skrbi uz očuvanje djelotvornosti antibiotika, Hrvatsko farmaceutsko društvo dalo je svoj doprinos u konačnoj verziji Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2015. – 2020. s prijedlozima angažmana ljekarnika. Hrvatsko farmaceutsko društvo je, u savjetovanju o Nacionalnom programu, istaknulo doprinos ljekarnika u praćenju potrošnje antimikrobnih lijekova, promicanju odgovorne uporabe antimikrobnih lijekova, sprječavanju i kontroli širenja infekcija, osvještavanju o štetnosti prekomjerne uporabe antimikrobnih lijekova te provođenju znanstvenih istraživanja na području rezistencije bakterija na antibiotike.

Maja Jakševac Mikša, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Zagreb

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluBisolexZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: