x
x

Novo izdanje europskog izvještaja o drogama

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  11.07.2016.

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) objavio je novo izdanje izvještaja o drogama koje donosi informacije o posljednjim trendovima u opskrbi i korištenju droga u Europi, drogama koje uzrokuju najveću štetu te novosti u planovima prevencije i liječenja ovisnosti.

Novo izdanje europskog izvještaja o drogama
U izvještaju se također navodi kako je važno razmotriti sve veću ulogu interneta kao komunikacijskog kanala i rastućeg izvora nabavljanja droga te razviti strategije borbe protiv zlouporabe droga imajući to na umu. No, internetske platforme predstavljaju i dodatne mogućnosti za prevenciju, liječenje i aktivnosti vezane uz smanjenje štete uzrokovane drogama, što se često zanemaruje.

Europski izvještaj o drogama opisuje europsko tržište droga, a prema analizama se čini da je uporaba kanabisa (marihuane i hašiša) i nekih psihostimulansa u porastu. Generalno je utvrđeno da je čistoća i potentnost nedozvoljenih tvari vrlo visoka ili u porastu, a tržište postaje sve kompleksnije zbog dostupnosti novih tvari uz već poznate. Osim toga, proizvodnja kanabisa, sintetskih droga i nekih opioida i novih psihoaktivnih tvari odvija se unutar Europe, bliže samim korisnicima što predstavlja dodatan izazov za nastojanja u zabrani uporabe.

Konkretno, prema dobivenim podatcima, 3,4-metilendioksimetamfetamin, MDMA ili ecstasy nanovo je dobio na popularnosti budući da je zabilježen porast uporabe MDMA među prijašnjim korisnicima, kao i među novim korisnicima. Razlog tomu su inovacije u tehnici proizvodnje i izvoru prekursora u sintezi te online dostupnosti. MDMA dolazi u obliku visokodozirnih prašaka, kristala i tableta sa velikim rasponom logoa, boja i oblika što svjedoči o povećanoj sofisticiranosti i ciljanom marketingu.

Analizom se ispostavilo da je veoma važno sagledavati problem droga pojedinačno po regijama. Naime, uporaba kokaina zastupljenija je u zapadnim i južnim europskim državama, dok se amfetamini više koriste u Sjevernoj i Istočnoj Europi. Zabilježeno je povećanje čistoće kokaina i amfetamina, dok su cijene ostale uglavnom jednake.

Novije procjene pokazuju da najveći udio u vrijednosti nezakonitog tržišta drogama u Europi predstavlja kanabis. Izazov za regulativu i razvoj strategija borbe protiv ovisnosti predstavljaju nove psihoaktivne supstancije koje je jako teško pratiti i količina informacija o istima je vrlo ograničena. No, najveći broj uočenih novih psihoaktivnih supstancija su sintetski kanabinoidi koji se vežu na iste receptore kao THC, jedan od glavnih aktivnih sastojaka marihuane. Sintetski kanabionoidi su puno toksičniji od kanabisa te se bilježe brojna otrovanja, pa čak i smrti zbog njihove uporabe.

U ovogodišnjoj analizi primijećeno je povećanje broja predoziranja heroinom i drugim opioidima.

U izvještaju se također navodi kako je važno razmotriti sve veću ulogu interneta kao komunikacijskog kanala i rastućeg izvora nabavljanja droga te razviti strategije borbe protiv zlouporabe droga imajući to na umu. No, internetske platforme predstavljaju i dodatne mogućnosti za prevenciju, liječenje i aktivnosti vezane uz smanjenje štete uzrokovane drogama, što se često zanemaruje.

Uzevši u obzir sve navedeno, izvještaj naglašava potrebu za širenjem i unaprjeđivanjem europskih strategija suzbijanja nezakonite uporabe droga i ovisnosti te daje vrijedne podatke o trenutačnom stanju tržišta droga u Europi na osnovu kojih je moguće razvijati takve strategije.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexGastalMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: