x
x

Prirođene srčane greške odraslih u Hrvatskoj

  01.04.2015.

Problemi liječenja prirođenih srčanih grešaka odraslih u Hrvatskoj: organizacija u tercijarnom centru i prikaz tri slučaja

Prirođene srčane greške odraslih u Hrvatskoj

Broj je bolesnika s prirođenim srčanim greškama u odrasloj dobi (PSGO) u porastu pa premda njihov točan broj i raspodjela u Hrvatskoj nisu poznati, potreba za njihovim praćenjem i liječenjem u specijaliziranom centru postaje nužnost.

Prema procjeni radi se o više od 12.000 bolesnika kod kojih se u većini slučajeva očekuje neka od kasnijih komplikacija i potreba za jednom ili više procedura. U preporukama Europskog kardiološkog društva dane su smjernice za broj potrebnih centara, kao i za njihovu organizaciju.

U Kliničkom bolničkom centru Zagreb započeta je organizacija centra. Opisani su prvi koraci koji uključuju organizaciju ambulante za PSGO, redoviti multidisciplinarni konzilij, kao i formiranje registra te prvi koraci u edukaciji kardiološke zajednice. U okviru Centra u kratkom je razdoblju pregledan velik broj bolesnika, što je omogućilo uvid u probleme te skupine bolesnika.

Ovdje donosimo tri prikaza slučajeva. Prvi je pacijentica s operiranom tetralogijom Fallot kod koje nije pravilno dijagnosticirana i liječena aritmija, što može dovesti do znatnog kliničkog pogoršanja. Druga je pacijentica s neprepoznatom korigiranom transpozicijom, zbog manjka iskustva kardiologa. Iako pacijentica još nema značajnih tegoba, one se očekuju u budućnosti i stoga je postavljanje dijagnoze bilo ključno. U trećem slučaju prikazana je tipična PSGO pacijentica s multiplim operacijama u djetinjstvu kod koje se trajno traže nova rješenja; u ovom slučaju nekirurška implantacija zalistka na aortnoj poziciji. Ovaj prikaz ukazuje i na posebnost liječenja te skupne mladih ljudi kojima je osobito važna kvaliteta života.

Maja Strozzi, Margarita Brida, Darko Anić

Cardiologia Croatica 2015;10(1-2):3.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalZipantola PROTECTAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: