x
x

Dokazi o učinkovitosti marihuane

  19.12.2014.

Cochrane o marihuani i njenim aktivnim spojevima: nema dokaza o učinkovitosti za brojne indikacije

Dokazi o učinkovitosti marihuane
Kliničke studije koje su uključene u te sustavne preglede redom imaju vrlo malen broj ispitanika, kratko su trajale i bile loše provedene.

U Cochrane knjižnici o učinku marihuane i njenih spojeva na liječenje različitih bolesti u prosincu 2014. postoji ukupno 8 sustavnih pregleda. Neki od njih su davno objavljeni (primjerice, sustavni pregled na temu kanabisa multiple skleroze) i trebali bi se obnoviti novim dokazima iz literature. Ostali su novijeg datuma. 
Kliničke studije koje su uključene u te sustavne preglede redom imaju vrlo malen broj ispitanika, kratko su trajale i bile loše provedene. Temeljem dostupnih dokaza iz Cochrane knjižnice u ovom trenutku ne postoje visoko-kvalitetni dokazi o učinkovitosti i sigurnosti marihuane i njenih aktivnih spojeva ni za jednu od bolesti koje su analizirane u tim sustavnim pregledima. Možda će s pojavom novih istraživanja jednog dana ti dokazi biti uvjerljivi i jasno pokazati da je kanabis za te bolesti i stanja učinkovit i siguran, ali trenutno takvih dokaza nema.

Učinak marihuane na različite bolesti

Kratki prikaz osam Cochrane sustavnih pregleda o učinku marihuane ili njenih aktivnih spojeva na različite bolesti

Kanabinoidi za epilepsiju
Objavljeno: 2014.
Pronađene su 4 kliničke studije koje su ukupno (sve zajedno) uključile 48 ispitanika. Objavljene su između 1978. i 1990. godine. Temeljem tih kratkotrajnih studija ne mogu se izvesti nikakvi suvisli zaključci o učinkovitosti kanabinoida za kontroliranje simptoma epilepsije.

Kanabis za shizofreniju
Objavljeno: 2014.
Nije pronađeno dovoljno podataka za procjenu može li se kanabis ili njegovi derivati koristiti za liječenje simptoma shizofrenije jer je nađena samo jedna studija s 39 sudionika, čiji rezultati nisu bili dovoljni za donošenje uvjerljivih zaključaka za praksu.

Medicinska uporaba kanabisa za smanjenje pobola i smrtnosti u oboljelih od HIV/AIDS-a
Objavljeno: 2013.
U sustavni pregled je uključeno 7 studija koje su kratko trajale (21-84 dana). Nakon analize tih kliničkih studija zaključak je sljedeći: „Uporaba kanabisa (marihuane), njenih aktivnih sastojaka ili sintetskih oblika kao što je dronabinol zagovara se kao terapija za oboljele od HIV/AIDS-a u svrhu poboljšanja apetita, pospješivanja dobitka na tjelesnoj težini i poboljšavanje raspoloženja. Dronabinol je u nekim zemljama registriran kao terapija za anoreksiju povezanu s AIDS-om. Međutim, dokazi o pozitivnom učinku kod pacijenata s HIV/AIDS-om su ograničeni i povezani s rizikom od pristranosti. Pronađene studije imaju malen broj ispitanika i fokusirale su se na kratkoročne učinke. Dugoročni podatci o sigurnosti i učinkovitosti tih pripravaka kod oboljelih od HIV/AIDS-a ne postoje. Stoga u ovom trenutku nema dovoljno podataka koji bi opravdali odobravanje kanabisa u bilo kojem obliku za liječenje oboljelih od HIV/AIDS-a.“

Neuromodulatori za liječenje boli kod reumatoidnog artritisa
Objavljeno: 2012.
U okviru ovog Cochrane sustavnog pregleda pronađena je jedna (1) studija sa samo 58 ispitanika koja je istražila uzimanje kanabisa na usta za ublažavanje bolova kod reumatoidnog artritisa. Ta je studija pokazala da je kanabis uzet na usta bolji od placeba za ublažavanje boli kod reumatoidnog artritisa, ali je ta studija bila malena, imala je visok rizik od pristranosti zbog metodoloških ograničenja i ta je terapija bila povezana sa značajnim rizikom od štetnih nuspojava. Stoga je zaključak da potencijalni štetni učinci imaju prevagu nad mogućim umjerenim blagotvornim učincima.

Lijekovi protiv povraćanja za sprječavanje i liječenje mučnine izazvane kemoterapijom u djece
Objavljeno: 2010.
Četiri studije su usporedile kanabinoide s drugim terapijama protiv povraćanja. Rezultati tih studija znatno su se razlikovali. Dvije studije su pokazale da je tetrahidrokanabinol bolji od proklorperazina i metoklopramida u kontroliranju mučnine i povraćanja. Jedna je studija pokazala da je nabilon bolji nego domperidon u kontroli mučnine. Najveće i najnovije istraživanje (koje su objavili Chan i suradnici 1987. godine) pokazuje da tetrahidrokanabinol nije bolji od proklorperazina u kontroli povraćanja. Zbog velikih razlika u tim studijama njihovi rezultati se nisu mogli statistički združiti. Potrebne su nove studije na tu temu. Autori navode da su kanabinoidi bili povezani sa značajnim rizikom od nuspojava.

Kanabinoidi za Touretteov sindrom
Objavljeno: 2009.
Pronađena su dva klinička istraživanja na tu temu s ukupno 28 ispitanika uključenih. Temeljem tih studija ne mogu se donijeti zaključci o učinkovitosti i sigurnosti kanabinoida za liječenje simptoma Touretteovog sindroma.

Kanabinoidi za liječenje demencije
Objavljeno: 2009.
Pronađena je samo jedna studija koja je zadovoljila kriterije uključenja u sustavni pregled, ali u njoj su podatci bili prikazani na način koji je onemogućavao korištenje podataka za daljnju analizu i nije bilo dovoljno brojčanih podataka koji bi validirali rezultate. Zaključno, za razdoblje u kojem je analizirana literatura, nije bilo dokaza da su kanabinoidi učinkoviti za poboljšanje poremećaja ponašanja kod demencije ili za liječenje bilo kakvih drugih simptoma demencije.

Lijekovi protiv spastičnosti za multiplu sklerozu
Objavljeno: 2003.
Kanabis su analizirale samo dvije uključene studije s ukupno 34 ispitanika. Ti dokazi nisu bili dovoljni za donošenje zaključaka o učinkovitosti i sigurnosti kanabisa i derivata za liječenje simptoma multiple skleroze.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTMaxfluGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: