x
x

E-cigarete ne pomažu bolesnicima s rakom da prestanu pušiti

  David Čičić, dr. med.

  02.10.2014.

Istraživanje objavljeno u časopisu Cancer baca sumnju na korisnost e-cigareta kod bolesnika s rakom. Naime, vjerojatnost prestanka pušenja kod onih bolesnika koji koriste e-cigarete ista je ili čak i manja u odnosu na bolesnike koji ih ne koriste.

E-cigarete ne pomažu bolesnicima s rakom da prestanu pušiti

Da bi proučili odnos između e-cigareta i prestanka pušenja autori su između 2012. i 2013. godine promatrali 1074 pušača, bolesnika s dijagnosticiranim rakom. Tijekom ovog perioda je zabilježen više nego trostruki porast upotrebe e-cigareta – s 10.6% na 38.5%. Korisnici e-cigareta su na početku istraživanja pokazivali jaču ovisnost o nikotinu, imali su  veći broj prijašnjih pokušaja prestanka pušenja i veću vjerojatnost razvoja raka pluća te raka glave i vrata – vrsta raka koje su usko povezane s pušenjem cigareta.

Vjerojatnost da će osoba nastaviti pušiti cigarete nakon promatranog razdoblja je bila jednaka u korisnika e-cigareta i bolesnika koji ih nisu koristili. Stope sedmodnevne apstinencije su bile slične u obje skupine- 44.4% u korisnika e-cigareta i 43.1% u bolesnika koji ih nisu koristili. U analizi prema namjeri liječenja vjerojatnost da će korisnik e-cigareta nastaviti pušiti je bila dvostruko veća u odnosu na bolesnika koji nije koristio e-cigarete.

Dvije trećine bolesnika nastavlja s pušenjem cigareta nakon što im je postavljena dijagnoza raka. Zbog povećanog rizika za nepovoljan zdravstveni ishod, bolesnicima s rakom se preporuča prestanak pušenja. Rastuća upotreba e-cigareta otvara brojna nova pitanja, uključujući učinkovitost u prestanku pušenja te odnos štetnosti i koristi u općoj populaciji i pojedinim grupama ljudi.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalBisolexIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: