x
x

Brošura: 10 savjeta za bolje razumijevanje zdravstvene skrbi

  08.03.2014.

HEQI Institut za osnaživanje kvalitete u zdravstvu kreirao je i izdao brošuru 10 savjeta za bolju i sigurniju zdravstvenu skrb u partnerstvu s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Brošura: 10 savjeta za bolje razumijevanje zdravstvene skrbi

Koncept brošure postavljen je na temelju programa US Agency for Healthcare and Quality, a u prilagodbu sadržaja  bila je uključena radna skupina od 20 liječnika i medicinskih sestara/tehničara. Brošura je jedinstveni vodič za pacijente koji im olakšava snalaženje u zdravstvenim ustanovama i komunikaciji s liječnicima i medicinskim osobljem tijekom posjete i/ili boravka u zdravstvenoj ustanovi. Kroz 10 savjeta koji se u njoj nalaze, pacijentima se pomaže aktivnije uključiti u brigu o vlastitom zdravlju.

Kvalitetna komunikacija između liječnika i pacijenta temelj je kvalitete zdravstvene skrbi. Pacijentima je potrebna kvalitetna, stručna i pravodobna informacija kao sastavni dio terapije, odnosno dio puta (iz)liječenja.  

Iz brošure: Kako se pripremiti za posjet liječniku ili zdravstvenoj ustanovi, na što obratiti pažnju, što zapisati, što ponijeti sa sobom, koje informacije zatražiti, kako i na koji način zatražiti i dobiti korisne i vrijedne informacije od medicinskog osoblja, što komunicirati prema liječnicima i medicinskim sestrama, što i kako reći, kako olakšati sebi i medicinskom osoblju proces liječenja, kome se i kako obratiti u slučaju potrebe, kako riješiti neke osnovne nedoumice glede svog zdravstvenog stanja, kako se i na koji način uključiti u vlastito liječenje…

Brošura će biti dostupna u čekaonicama ordinacija obiteljske medicine na području Grada Zagreba, a u planu je i distribucija brošure u cijeloj zemlji.

10 savjeta  za bolju i sigurniju zdravstvenu skrb

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoZipantola PROTECTBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: