x
x

Uloga proteina Sinaptotagmina IV u Alzhemerovoj bolesti

  12.12.2013.

Povećanje razina Sinaptotagmina IV u neuronima koji su distrofirali zbog amiloidnih naslaga u Tg2576 mišjem modelu Alzheimerove bolesti ima nepovoljan utjecaj na funkciju zahvaćenih neurona, objavljeno je u CMJ-u.

Uloga proteina Sinaptotagmina IV u Alzhemerovoj bolesti

Cilj Istražiti ulogu Sinaptotagmina IV (Syt IV) u patogenezi Alzheimerove bolesti i odrediti stanične tipove koji sadržavaju povišene razine Syt IV a blizini naslaga β-amiloida.

Postupci Razine Syt IV proteina u moždanoj kori kod miševa divljeg tipa (WT) i Tg2576 miševa utvrđene su Western blot analizom i imunihistokemijom. Provedena su i ko-lokalizacijska istraživanja koristeći dvostruko imunofluorescentno bojenje za Syt IV i biljege za astrocite (glijalni fibrilarni kiseli protein), mikroglija stanice (glavni kompleks histokompatibilnosti, razred II), neurone (neuronalni specifični nuklearni protein), i neurite (neurofilamenti).

Rezultati Western blot analiza pokazala je da su Tg2576 miševi imali više razine Syt IV nego miševi divljeg tipa. Syt IV je pronađen jedino u neuronima. U blizini naslaga, Syt IV je bio povišen u distrofičnim neuronima. Syt IV signal nije bio pojačan u korteksu Tg2576 miševa bez naslaga (koji nalikuje presimptomatskim uvjetima).

Zaključak Povišene razine Syt IV u distrofičnim neuronima odražavaju poremećeni vezikularni transport ili onemogućenu degradaciju proteina koja se odvija u Alzheimerovoj bolesti i vjerojatno je posljedica a ne uzrok neuronalne degeneracije. Stoga, povišene razine Syt IV i njegova akumulacija u distrofičnim neuronima može imati nepoželjan utjecaj na preživljenje zahvaćenih neurona.  

Larisa Tratnjek, Marko Živin, Gordana Glavan

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexIbuxin RapidMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: