x
x

Imaju li novčani poticaji utjecaja na kvalitetu rada primarnih liječnika?

  12.07.2013.

Različiti načini plaćanja primarnih liječnika iskušavaju se u sve većem broju zemalja kako bi se pokušala podići kvaliteta zdravstvene skrbi, uključujući novčane poticaje koji direktno nagrađuju 'izvedbu' i 'kvalitetu'. Postoje mnogi primjeri tavkih poticaja u SAD-u, a Okvir za kvalitetu i ishode (engl. Quality and Outcomes Framework), namijenjen primarnim liječnicima u Velikoj Britaniji primjer je velike reforme cijeloga sustava.

Imaju li novčani poticaji utjecaja na kvalitetu rada primarnih liječnika?
Trenutno nema dovoljno dokaza ni za ni protiv novčanih poticaja za podizanje kvalitete primarne zdravstvene skrbi. Njihovo uvođenje trebalo provesti oprezno, pomno ih osmisliti i procjenjivati njihov učinak.

Usprkos popularnosti poticaja, trenutno ima vrlo malo čvrstih dokaza da takvi poticaji uspješno poboljšavaju kvalitetu primarne zdravstvene skrbi ili da analiza troškova i učinkovitosti pokazuje da je takav pristup bolji od drugih načina poboljšanja kvalitete skrbi.

Cilj Cochrane sustavnog pregleda bio je istražiti učinak promjena načina i iznosa plaćanja na kvalitetu skrbi koju pružaju primarni liječnici. Zaključak je autora da .

U sustavni pregled uključeno je 7 studija. U 6 studija uočen je pozitivan, ali skroman učinak na kvalitetu skrbi za dio primarnih mjera ishoda, ali ne na sve. U jednoj studiji nije utvrđen učinak poticaja na kvalitetu skrbi. Zbog lošeg ustroja studija, autori su za sve studije procijenili da imaju visok rizik od pristranosti. Niti u jednoj od studija nije spomenut mogući utjecaj pristranosti koji je mogao nastati zbog toga što su liječnici sami mogli izabrati žele li se uključiti u program poticaja ili ne, jer su samo tri od analiziranih sedam studija bile randomizirani kontrolirani pokusi.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTAndol PROGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: