x
x

Grafički upitnik – korak naprijed u probiru erektilne disfunkcije?

  29.10.2012.

U istraživanju koje je prezentirano na Kardiološkom kongresu u listopadu 2012. godine u Opatiji, primijenjen je samostalno razvijen grafički upitnik koji u obliku skale integrira ključne podatke potrebne za standardnu procjenu erektilne disfunkcije kako bi se razvio brži i jednostavniji dijagnostički alat u bolesnika s utvrđenom ishemijskom bolešću srca.

Grafički upitnik – korak naprijed u probiru erektilne disfunkcije?

Cilj rada: Predložiti, dizajnirati i ispitati primjenjivost grafičkog upitnika (GU) koji bi bio prikladan za jednostavno i brzo testiranje erektilne disfunkcije (ED).
Materijali i metode: U istraživanju je primijenjen samostalno razvijen grafički upitnik koji u obliku skale integrira kljucne podatke potrebne za standardnu procjenu ED. Istraživanje je uključilo 35 ispitanika s utvrđenom ishemijskom bolešću srca (IBS) kod kojih je procjena ED izvršena pomoću standardnih IIEF-5 (International index of erectile function - 5) i MMAS (Massachussets Male Aging Study) upitnika i novodizajniranog GU.
Rezultati: Prosječna dob ispitanika bila je 56,6 ± 8,6 g. (raspon 37 - 69 g.). Ispitanici su pretežito imali jednožilnu bolest (n=17, 49%), dok su dvožilna (n=11, 31%), trožilna (n=6, 16%) i četverožilna (n=1, 3%) koronarna bolest bile manje zastupljene. Medu ispitanicima s prvom prezentacijom koronarne bolesti (n=22, 63%) najčešće se radilo o infarktu miokarda sa ST-elevacijom (STEMI, n=12, 54%). Prevalencija ED iznosila je 74% (26) prema IIEF-5 te 68% (24), odnosno 71% (25) za MMAS upitnike. Broj ispitanika s najblažim stupnjem ED bio je 19 (54%) prema IIEF-5 te 15 (43%) i 19 (54%) prema MMAS upitnicima. Prevalencija ED očekivano raste s dobi pa iznosi 25% (1) u dobnoj skupini 35-45 godina, 87,5% (14) u skupini muškaraca 55-64 godina te 85,7% (6) za ispitanike dobi >65 godina, kao što očekivano nismo ustanovili značajnu razliku u učestalosti kardiovaskularnih rizičnih čimbenika između pacijenata s ED i onih s urednom erektilnom funkcijom. GU je pozitivno korelirao s preostalim upitnicima, najjače s IIEF-5 (r= 0,7833 - 0,8335, rho= 0,763-0,863; P<0001), dok je s MMAS upitnicima ta korelacija nešto slabija, no značajna (M-1: rho= 0,603-0,691, P<0,0001 ; M-10: rho= 0,505-599, P=0,0001-0,002).
Zaključak: Prevalencija ED u ispitivanoj skupini je visoka i u pozitivnoj korelaciji s dobi ispitanika. Rezultati pokazuju visoku korelaciju novog GU sa standardnim IIEF-5 i MMAS upitnicima.

S. Glavaš 1, A. Ružić 2, G. Glavaš 3, L. Skorup 1, L. Zaputović 2, Z. Mavrić 2

1 Student, Medicinski fakultet Sveucilista u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

2 Klinika za internu medicinu KBC Rijeka, Katedra za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

3 Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, racunalne i inteligentne sustave, Fakultet elektrotehnike i racunarstva, Zagreb, Hrvatska

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROBisolexMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: