x
x

Kronične nezarazne bolesti - situacija u Hrvatskoj

  28.11.2011.

U Hrvatskoj su kronične nezarazne bolesti također kao i u Svijetu vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta. Dominiraju kardiovaskularne bolesti s 49,2% udjela u ukupnoj smrtnosti, a slijede karcinomi s 26,3%, ozljede i trovanja s 5,7%, bolesti probavnog sustava s 4,7% i respiratorne s 3,8%.

Kronične nezarazne bolesti - situacija u Hrvatskoj

Stoga je jasno da su ove bolesti prioritet hrvatskog javnozdravstvenog sustava, te se može reći da je Hrvatska u odgovoru na ovakvu epidemiološku situaciju donijela i provodi čitav niz političkih i strateških dokumenata, od kojih su u ovome području najvažniji Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije o kontroli duhana, zatim Akcijski plan za smanjenje prekomjerne tjelesne težine, Nacionalna strategija razvitka zdravstva, Strategija održivog razvitka RH, Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja, Nacionalna strategija i akcijski plan o alkoholu, Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba s šećernom bolešću s posebnim ciljem prevencije bolesti, Prijedlog nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja raka u Hrvatskoj, itd.

Slijedeći važan političko-strateški dokument koji bi trebalo donijeti je Hrvatska strategija i akcijski plan za provođenje strategije za prevenciju i kontrolu kroničnih nezaraznih bolesti u skladu s novodonesenim Europskim akcijskim planom.

Dosadašnje aktivnosti na prevenciji i kontroli nezaraznih bolesti se u Hrvatskoj provode uspješno već čitav niz godina. Donošenje navedene strategije i akcijskog plana na principima i načelima svjetskog pokreta, interdisciplinarni i intersektorski pristup te snažna politička i financijska podrška provođenju aktivnosti mogli bi sprječavanju i kontroli nezaraznih bolesti donijeti novi zamah, a time svakako brojne dobrobiti zdravstvenoj zaštiti i gospodarskom razvoju Hrvatske.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoMaxfluBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: