x
x

Jednom mjesečno trudnicama slobodan dan za pregled

  28.05.2011.

Izmjenama Zakona o rodiljskim i roditeljskim naknadama produljuje se i trajanje obveznoga rodiljskog dopusta, objavljeno je u Poslovnom dnevniku.

Jednom mjesečno trudnicama slobodan dan za pregled
Radnica ima pravo jednom mjesečno zatražiti od poslodavca slobodan dan zbog obavljanja prenatalnih pregleda, a taj se dan smatra vremenom provedenim na poslu.

Produljenje obveznog rodiljskiog dopusta, slobodni dani za obavljanje prenatalnih pregleda, ukidanje dobne granice za posvojenje, samo su neka od prava regulirana Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama koja se utvrđuju pod novim uvjetima nakon što su na snagu stupile izmjene i dopune Zakona.

Obvezni rodiljski dopust traje 98 dana, a trudnica ga koristi 28 dana prije termina poroda, a 70 dana nakon poroda. Dodani rodiljni dopust koristi se nakon isteka 70 dana do navršenih šest mjeseci života djeteta, a može ga koristiti majka ili otac djeteta.

"Ovom izmjenom produljeno je trajanje rodiljskog dopusta koga obavezno mora koristiti majka djeteta u neprekidnom trajanju najmanje 14 tjedana prije i/ili poslije poroda što znači da majka mora koristiti obavezni rodiljski dopust neprekidno najmanje 10 tjedana poslije poroda umjesto dosadašnjih 6 tjedana", kaže pravnica Ljubica Đukanović, viša savjetnica u TEB poslovnom savjetovanju.

U svrhu sprečavanja diskriminacije i nejednakog trajanja prava korištenja rodiljskog/roditeljskog dopusta u slučaju smrti djeteta izmjenjeni čl. 17 donosi novu odredbu prema kojoj majka koja rodi mrtvo dijete prije negoli je započela koristiti rodiljski dopust ili ako dijete umre prije nego je protekao rodiljni ili roditeljski dopust, majka ima pravo na rodiljni dopust odnosno koristiti rodiljni/roditeljski dopust još tri mjeseca računajući od idućeg dana od dana smrti djeteta. Dosadašnja odredba je, ovisno od slučaja do slučaja, dovodila do različitog opsega korištenja ovog prava, odnosno dopust se koristio u periodu od tri mjeseca, ali nakon završetka mjeseca u kojem je dijete umrlo.

Izmjenama članka 9. pravo na dopust trudne radnice, produljeni rodiljski dopust ili dopust radnice koja doji dijete, sukladno direktivi Vijeća Europe, uvodi se i pravo na prenatalni pregled, ukoliko ovo pravo nije na povoljniji način riješeno kolektivnim ugovorom ili pravinikom o radu.

Radnica ima pravo jednom mjesečno zatražiti od poslodavca slobodan dan zbog obavljanja prenatalnih pregleda, a taj se dan smatra vremenom provedenim na poslu.
(pd)OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROIbuxin RapidMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: